Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zmiana wierzyciela w toku egzekucji

Jeden komentarz

Dawniej (do dnia 8 września 2016 roku) zmiana wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego wiązała się z koniecznością skierowania przez wierzyciela pierwotnego wniosku do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Obecnie nie ma takiej konieczności; wierzyciel pierwotny (najczęściej zbywca wierzytelności) już nie musi w takim przypadku wnioskować do komornika o umorzenie dzięki czemu przede wszystkim nie ponosi kosztów z tytułu umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela które to koszty, stanowiące wynagrodzenie komornika za nic, bywają wysokie…

Przeczytaj też: Zmiana wierzyciela a klauzula wykonalności

Oto bowiem mamy obecnie art. 8041 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że w razie przejścia egzekwowanego uprawnienia na inną osobę po wszczęciu postępowania egzekucyjnego osoba ta może wstąpić do postępowania na miejsce wierzyciela za jego zgodą, o ile przejście będzie wykazane dokumentem urzędowym lub dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności bez zgody konsumenta

Wymagana do tego zgoda dotychczasowego wierzyciela może być wyrażona pisemnie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez komornika. Raczej nie powinno być problemu z uzyskaniem takiej zgody przez nowego wierzyciela od wierzyciela dotychczasowego choćby ze względu na widmo poniesienia przez tego drugiego kosztów o których wspomniałem w pierwszym akapicie. Zresztą myślę, że taką zgodę można zawrzeć w umowie o przejściu egzekwowanego uprawnienia czyli o zmianie wierzyciela (cesji wierzytelności). Jak stanowi przytoczony wcześniej przepis, owe przejście może być stwierdzone dokumentem urzędowym ale też może być stwierdzone dokumentem prywatnym czyli wystarczy aby podpisy stron umowy cesji wierzytelności potwierdził notariusz jako własnoręcznie złożone przez strony umowy.

Przeczytaj też: Upadłość wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag ,

1 komentarz do 'Zmiana wierzyciela w toku egzekucji'

Subscribe to comments with RSS

  1. Potwierdzam, w praktyce to prosta i szybka procedura, komornik nie czynił żadnych trudności.

    Dan

    30 lip 22 o 17:09

Skomentuj