Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Apelacja złożona do niewłaściwego sądu

2 komentarze

Pytanie: A jeżeli apelacja od wyroku zostanie wniesiona do niewłaściwego sądu albo wydziału sądu i ten sąd przekaże apelację do sądu właściwego już po terminie, to czy zostanie zwrócona mi jako wniesiona po terminie?

Przeczytaj też: Pozew do niewłaściwego sądu a przedawnienie

Odpowiedź: Tak, w opisanej przez Panią sytuacji właściwy sąd odwoławczy odrzuci apelację jako wniesioną po terminie zawitym. Takie też jest w tej materii stanowisko połączonych Izb Sądu Najwyższego: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w uchwale z dnia 28 listopada 1987 r., sygn. akt: III CZP 33/87 a mianowicie, że w przypadku wniesienia apelacji decydująca jest data jej nadania w urzędzie pocztowym przez sąd niewłaściwy do sądu właściwego, a nie data wpływu apelacji do sądu niewłaściwego.

Przeczytaj też: Zastrzeżenie właściwości sądu w umowie

A czy w takiej sytuacji można wnieść o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji?

O przywrócenie terminu można wnieść ale wniosek zapewne nie zostanie uwzględniony w takiej sytuacji. Wniosek o przywrócenie terminu może zostać uwzględniony przez sąd tylko w wyjątkowych sytuacjach kiedy to niedotrzymanie terminu nie wynika z winy strony. A w tej sytuacji jest to wina wnoszącego apelację (że nie zweryfikował który sąd II instancji jest sądem właściwym w jego sprawie).

Przeczytaj też: Wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku – wzór

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 września, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Apelacja złożona do niewłaściwego sądu'

Subscribe to comments with RSS

  1. A to nie jest przypadkiem tak, że dotyczy to tylko pełnomocnictwo procesowych czyli adwokatów i radców? Znaczy że tylko gdy oni wnoszą do niewłaściwego sądu to termin przepada a gdy strona samodzielnie to nie przepada.

    Anonim

    17 wrz 22 o 13:05

  2. Nie, dotyczy także stron postępowania wnoszących apelację we własnym imieniu. Proszę zwrócić uwagę, że tam wyżej nie ma sowa o pełnomocniku.

    admin

    17 wrz 22 o 14:17

Skomentuj