Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zapłata przedawnionego długu

Jeden komentarz

Pytanie: A jak to jest w przypadku gdy ktoś zapłaci przedawniony dług? Czy może wtedy żądać od wierzyciela zwrotu zapłaconego długu wskazując jako podstawę prawną bezpodstawne wzbogacenie? zakładamy, że dokonał zapłaty tego przedawnionego roszczenia nie wiedząc, nie sprawdziwszy, że jest już przedawnione.

Przeczytaj też: Windykacja przedawnionego długu

Odpowiedź: Nie, dłużnik nie ma prawa żądać od wierzyciela zwrotu zapłaconego przedawnionego roszczenia. I uzyskanie przez wierzyciela zapłaty przedawnionego roszczenia nie stanowi bezpodstawnego wzbogacenia o czym wprost stanowi art. 411 punkt 3 kc (kodeksu cywilnego) znajdujący się w Tytule V kodeksu cywilnego – “Bezpodstawne wzbogacenie” a mianowicie, że nie można żądać zwrotu świadczenia jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu.

A jeżeli było to przedawniony dług konsumenta? Sam pan pisał, że nie można domagać się od konsumenta zapłaty przedawnionego długu.

Przeczytaj też: KRD a przedawniony dług

W przypadku zapłaty przedawnionego długu konsumenckiego jest tak samo to znaczy konsument nie może domagać się zwrotu spełnionego przedawnionego świadczenia. Na marginesie wskazuję, że w wyjątkowych przypadkach sąd może nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi: Przedawnienie roszczenia przeciwko konsumentowi.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 września, 2022

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Zapłata przedawnionego długu'

Subscribe to comments with RSS

  1. A co to konsument to święta krowa? Byle przedsiębiorca nawet hydraulik traktowany jest prawnie jako profesjonalista a konsument nawet z doktoratem prawnym już jest chroniony prawnie ponad takiego hydraulika.

    Anonim

    15 wrz 22 o 18:23

Skomentuj