Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sprzedaż ruchomości z wolnej ręki przez komornika

Brak komentarzy

Pytanie: Prowadzę sklep wielobranżowy i mam komornika. Spodziewam się go niebawem u mnie w sklepie i chciałbym wiedzieć czy komornik może sprzedać towar z wolnej ręki czyli na przykład zanieść je do konkurencji i sprzedać? A rzeczy w naszym domu może tak posprzedawać, bez wyznaczania licytacji?

Przeczytaj też: Ile czasu od zajęcia do licytacji ruchomości?

Odpowiedź: Jak chodzi o ruchomości nie używane, stanowiące przedmiot obrotu handlowego (czyli w pana przypadku towar sklepowy), to zgodnie z art. 865 § 1 KPC (Kodeksu postępowania cywilnego) komornik na wniosek strony (czyli na wniosek dłużnika albo na wniosek wierzyciela) może sprzedać przedsiębiorcy prowadzącemu obrót takimi ruchomościami po cenach hurtowych, a gdy takie ceny nie zostaną udokumentowane, po cenach o 25% niższych od wartości szacunkowej ruchomości.

Przeczytaj też: Licytacja ruchomości – cena wywoławcza

Nieco inaczej wygląda to w przypadku ruchomości stanowiących wyposażenie mieszkania i w ogóle w przypadku ruchomości nie będących przedmiotem obrotu handlowego. Takie ruchomości komornik stosownie do art. Art. 8641 KPC może sprzedać z wolnej ręki tylko za zgodą dłużnika i jeżeli dłużnik określił minimalną cenę sprzedaży i żaden z wierzycieli egzekwujących nie sprzeciwił się sprzedaży z wolnej ręki.

Przeczytaj też: Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki przez komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 czerwca, 2022

Skomentuj