Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zwrot wniosku egzekucyjnego a przerwanie biegu przedawnienia

Jeden komentarz

Pytanie: Komornik wezwał mnie do wpłacenia zaliczek na wydatki egzekucyjne pod rygorem zwrotu wniosku egzekucyjnego. W sumie wyliczył te zaliczki na ponad 250 złotych, ja aktualnie nie posiadam takiej wolnej kwoty. A wyrok jest zagrożony przedawnieniem, za dwa miesiące minie 6 lat od zakończenia pierwszej egzekucji częściowo skutecznej. W związku z tym mam do pana pytanie, czy zwrot wniosku egzekucyjnego powoduje przerwanie biegu przedawnienia czyli że po zwróceniu mi wyroku z wnioskiem egzekucyjnym przedawnienie zacznie płynąć od zera?

Przeczytaj też: Umorzenie egzekucji komorniczej a przedawnienie

Odpowiedź: Wniosek egzekucyjny zwany też wnioskiem o wszczęcie egzekucji jest pismem procesowym. Zgodnie z art. 130 § 1 KPC (Kodeksu postępowania cywilnego) jeżeli pismo procesowe a więc w tym wypadku wniosek egzekucyjny nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek nieuiszczenia należnej opłaty czyli w tym wypadku zaliczki na prowadzenie egzekucji, strona zostaje wezwana do uiszczenia wymaganej opłaty pod rygorem zwrotu wniosku. A zgodnie art. 130 § 2 KPC pismo zwrócone stronie po bezskutecznym upływie terminu nie wywołuje żadnych skutków. Innymi słowy, jeżeli komornik zwróci Panu wniosek egzekucyjny z powodu nieuiszczenia zaliczki to będzie tak, jakby Pan w ogóle tego wniosku egzekucyjnego nie wniósł a więc nie dojdzie do przerwania biegu przedawnienia.

Przeczytaj też: Badanie przedawnienia przez komornika

Kwota ok. 250 złotych do uiszczenia której został Pan wezwany wskazuje na to, że zawnioskował Pan o przeprowadzenie egzekucji z różnych składników majątkowych dłużnika. W pana sytuacji proponuję więc uiszczenie zaliczki jedynie na egzekucję z jednego składnika majątku dłużnika, na przykład z rachunków bankowych. W takiej sytuacji będzie to odpowiednio niższa zaliczka (na zapytania o rachunki bankowe dłużnika do OGNIVO); w piśmie od komornika wzywającym do uiszczenia zaliczek powinna ta cząstkowa zaliczka być wskazana a jeżeli nie jest wskazana, to proszę skontaktować się z komornikiem i zapytać.

Przeczytaj też: Wniosek o wszczęcie egzekucji – wzór

Gdy komornik wszcznie egzekucję choćby z tego czy innego składnika majątku dłużnika, to już dojdzie do przerwania biegu przedawnienia Pana należności.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 czerwca, 2022

1 komentarz do 'Zwrot wniosku egzekucyjnego a przerwanie biegu przedawnienia'

Subscribe to comments with RSS

  1. Ja zawsze płacę na początku egzekucji tylko za sprawdzenie rachunków bankowych i na zajęcie zwrotu podatku.

    joger

    9 lip 22 o 11:39

Skomentuj