Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sprzeciw od nakazu zapłaty – koszty

2 komentarze

Pytanie: Otrzymałem przedsądowe wezwanie do zapłaty pożyczki. Aktualnie nie ma pieniędzy na jej zwrot. Zamieszam przeciągnąć sprawę w sądzie wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty który zapewne niebawem otrzymam. Pożyczka co do należności głównej to niecałe 5 tysięcy złotych. Jaki będzie koszt opłaty od wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Przeczytaj też: Odrzucenie a oddalenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, wyroku zaocznego

Odpowiedź: Pozwany wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, nie ponosi żadnej opłaty. Ten koszt ewentualnego sprzeciwu zawiera się we opłacie wpisowej od pozwu. Jeżeli sąd ostatecznie uwzględni powództwo to wtedy pozwany zasądzi w wyroku zwrot tej opłaty od pozwanego.

Przeczytaj też: Ile czasu ma sąd na rozpatrzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Nadmieniam, że tak jest w przypadku wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeżeli jednak powód uzyska nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, to wnosząc zarzuty od nakazu zapłaty mi Pan je opłacić. Opłata wynosi wówczas 3,75% od wartości przedmiotu sporu czyli od tych jak pan napisał, niecałych 5 tysięcy złotych w Pana sprawie.

Przeczytaj też: Sprzeciw od nakazu zapłaty a postępowanie egzekucyjne

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Sprzeciw od nakazu zapłaty – koszty'

Subscribe to comments with RSS

  1. A jak to wygląda przy sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

    Anonim

    27 lut 21 o 19:57

  2. Od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wnosi się zarzuty. Opłaca je pozwany, 3.75% wartości przedmiotu sporu.

    admin

    28 lut 21 o 05:41

Skomentuj