Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odrzucenie a oddalenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, wyroku zaocznego

2 komentarze

Pytanie: Czy odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty albo od wyroku to to samo co oddalenie sprzeciwu? Jeżeli nie, to jakie są różnice?

Odpowiedź: To zupełnie coś innego choć skutkuje tym samym czyli utrzymaniem się zasądzonych w nakazie zapłaty / wyroku zaocznym roszczeń.

Przeczytaj też: Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

Jak chodzi o nakaz zapłaty, to zgodnie z art. 4803 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego (kpc) sąd odrzuca środek zaskarżenia (sprzeciw lub zarzuty) niedopuszczalny (brakiem przesłanek przedmiotowych i podmiotowych), spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto pomimo wezwania. Odrzucenie środka zaskarżenia w tym sprzeciwu oznacza, że sprzeciw nie jest rozpatrywany, tak jakby w ogóle nie został wniesiony.

Oddalenie sprzeciwu następuje po rozpatrzeniu tego środka zaskarżenia kiedy to sąd (najczęściej po rozprawie) uznaje, że zarzuty podnoszone w sprzeciwie przez pozwanego nie zasługują na uwzględnienie.

Przeczytaj też: Odrzucenie pozwu a przerwanie biegu przedawnienia

Analogicznie rzecz ma się w przypadku wyroku zaocznego. Zgodnie z art. 344 § 3 kpc sąd odrzuca sprzeciw niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto pomimo wezwania.

Przeczytaj też: Kiedy wyrok zaoczny staje się prawomocny

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Odrzucenie a oddalenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, wyroku zaocznego'

Subscribe to comments with RSS

  1. Dobry wieczór, czy odrzucony sprzeciw od nakazu zapłaty z powodu niedotrzymania terminu można jeszcze w jakiś sposób skutecznie wnieść?

    Jarek

    20 lis 22 o 21:35

  2. Witam, nie można. Chyba, że wykaże Pan że wskutek nazwijmy zdarzenia losowego (np. choroby, zatrzymania przez policję…) nie mógł pan wnieść sprzeciwu w terminie.

    admin

    21 lis 22 o 06:06

Skomentuj