Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sprzeciw od nakazu zapłaty a postępowanie egzekucyjne

2 komentarze

Pytanie: Sąd wydał przeciwko mnie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zamierzam wnieść sprzeciw ponieważ uważam, że długu nie mam a na pewno nie w takiej wysokości. Czy pomimo wniesienia sprzeciwu wierzyciel może zlecić komornikowi prowadzenie postępowania egzekucyjnego? Podobno nawet na podstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty komornik może prowadzić egzekucję?

Odpowiedź: Po wniesieniu przez pozwanego sprzeciwu, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zostaje uchylony, zresztą do czasu wniesienia sprzeciwu taki nakaz zapłaty też nie uprawnia do wszczęcia postępowania egzekucyjnego ani zabezpieczającego.

To o czym Pan słyszał, dotyczy nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym na podstawie weksla. Tylko taki nakaz zapłaty jest natychmiast wykonalny po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności ale oczywiście i od takiego nakazu pozwany może się odwołać.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Sprzeciw od nakazu zapłaty a postępowanie egzekucyjne'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jedną fakturę zapłaciłem częściowo, wierzyciel grozi sądem, czy otrzyma nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z uwagi na to częściowa spłatę?

    Krystian

    9 Sty 21 o 12:08

  2. Sąd nie powinien w takiej sytuacji wydać nakazu w postępowaniu nakazowym. Częściowa zapłata za fakturę nie oznacza automatycznie, że dłużnik uznał cała należność z faktury do zapłaty.

    admin

    9 Sty 21 o 12:29

Skomentuj