Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Spłata cudzego długu

4 komentarze

Pytanie: Czy ja mogę spłacić przelewem cudzy dług? Nie jestem ani dłużnikiem solidarnym ani poręczycielem, nie mam nic wspólnego ze sprawą. Chcę pomoc tej osobie znaczy się dłużniczce, wiem kto jest jej wierzycielem, wiem jaki jest nr konta (to jest duża firma). Problem też jest taki, że ta osoba raczej nie chciałaby aby ktoś trzeci w tym także ja spłacił jej dług.

Przeczytaj też: Poręczyciele solidarni kredytu

Odpowiedź: Tak, zgodnie z art. 356 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika. Z uwagi na to, że dług spłacony zostanie z konta osoby nie będącej dłużnikiem, należy w tytule przelewu określić w formie nie budzącej wątpliwości, że jest spłata za tamtą osobę (podać co najmniej jej dane osobowe).

A czy po spłacie ta osoba za którą w tej sytuacji spłaciłem dług stanie się automatycznie moim dłużnikiem?

Z wcześniejszego Pana pytania wynika, że w kwestii spłaty nie łączy Pana i dłużniczkę żaden stosunek prawny (nie nabył Pan jej długu, nie łączy Was też żadna umowa). W takiej sytuacji, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 3 marca 2017 r., sygn. akt I CSK 255/16, może Pan (ale nie musi) dochodzić od niej zapłaty przyjmując jako podstawę prawną bezpodstawne wzbogacenie jej (art. 405 Kodeksu cywilnego).

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 listopada, 2020

kategoria windykacja

Komentarze do 'Spłata cudzego długu'

Subscribe to comments with RSS

 1. A co w sytuacji jeżeli ten kto spłaci cudzy dług rozmyśli się i zażąda od wierzyciela zwrotu pieniędzy?

  Prenumerator

  16 Lis 20 o 14:25

 2. Nie, byłoby to niejako sprzeczne z art. art. 356 § 2. Zresztą Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 21 maja 2014 r., Sygn. akt I ACa 246/14 uznał, że spełniający świadczenie za osobę trzecią nie może żądać jego zwrotu, jeżeli przy spełnianiu świadczenia wiedział, że nie był do tego zobowiązany.

  admin

  16 Lis 20 o 16:11

 3. Wychodzi więc na to, że bez wiedzy a nawet wbrew woli dłużnika może dojść do zmiany jego wierzyciela w taki sposób, że ktoś kto wie ile i komu jest winien, spłaci za niego dług.

  Irek

  1 Wrz 21 o 10:12

 4. Tak też może za kogoś spłacić mafia a później żądać zwrotu z zawrotnymi odsetkami. Scenariusz niezbyt prawdopodobny ale niewykluczony.

  Panczo

  2 Paź 21 o 17:03

Skomentuj