Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zwolnienie z długu jednego z dłużników solidarnych

2 komentarze

Pytanie: Jestem dłużnikiem razem z moją koleżanką zaciągnęliśmy prywatnie pożyczkę. Z uwagi na moją trudną i tragiczną sytuację o której pożyczkodawca wie, chcę go poprosić o zwolnienie mnie z długu. Uprzedzając ewentualny komentarz dodaję, że jest to prawdopodobne, wytworzyły się między nami dość bliskie relacje. Mam wobec tego pytanie, czy zwolnienie mnie przez wierzyciela z długu jako dłużnika solidarnego spowoduje zarazem, że drugi dłużnik solidarny ma spłacić połowę pożyczki czy jej całość czy też jest zwolniony? Domyślam się, że połowę ale chciałabym się upewnić.

Przeczytaj też: Poręczyciele solidarni kredytu

Odpowiedź: Obawiam się, że zwolnienie Pani z długu jako jednego z dłużników solidarnych nie uchroni Pani przed spłatą połowy pożyczki. W takiej sytuacji dłużnik solidarny zobowiązany będzie do spłaty całej pożyczki jako że zgodnie art. 373 kc (kodeksu cywilnego) zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników.

Przeczytaj też: Sprzeciw jednego z pozwanych solidarnie

Drugi pożyczkobiorca – dłużnik solidarny po spłacie całego zobowiązania będzie mieć roszczenie regresowe wobec Pani w zakresie połowy spłaconej pożyczki (plus ewentualnych odsetek).

Przeczytaj też: Odpowiedzialność subsydiarna a solidarna

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 września, 2022

Komentarze do 'Zwolnienie z długu jednego z dłużników solidarnych'

Subscribe to comments with RSS

  1. Pewnie, że warto się starać o zwolnienie bo w tej sytuacji zapewne nikt nie ma pieniędzy a można ugrać na czasie 😉

    Adam

    19 wrz 22 o 17:58

  2. Zapewne tylko w wyjątkowych przypadkach prośba odniesie skutek. W opisanym przypadku zapewne został nawiązany romans pomiędzy dłużniczką a wierzycielem. 🙂

    admin

    19 wrz 22 o 18:19

Skomentuj