Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zwolnienie z długu jednego z dłużników solidarnych

2 komentarze

Pytanie: Jestem dłużnikiem razem z moją koleżanką zaciągnęliśmy prywatnie pożyczkę. Z uwagi na moją trudną i tragiczną sytuację o której pożyczkodawca wie, chcę go poprosić o zwolnienie mnie z długu. Uprzedzając ewentualny komentarz dodaję, że jest to prawdopodobne, wytworzyły się między nami dość bliskie relacje. Mam wobec tego pytanie, czy zwolnienie mnie przez wierzyciela z długu jako dłużnika solidarnego spowoduje zarazem, że drugi dłużnik solidarny ma spłacić połowę pożyczki czy jej całość czy też jest zwolniony? Domyślam się, że połowę ale chciałabym się upewnić.

Odpowiedź: Obawiam się, że zwolnienie Pani z długu jako jednego z dłużników solidarnych nie uchroni Pani przed spłatą połowy pożyczki. W takiej sytuacji dłużnik solidarny zobowiązany będzie do spłaty całej pożyczki jako że zgodnie art. 373 kc (kodeksu cywilnego) zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników.

Drugi pożyczkobiorca – dłużnik solidarny po spłacie całego zobowiązania będzie mieć roszczenie regresowe wobec Pani w zakresie połowy spłaconej pożyczki (plus ewentualnych odsetek).

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 września, 2022

Komentarze do 'Zwolnienie z długu jednego z dłużników solidarnych'

Subscribe to comments with RSS

  1. Pewnie, że warto się starać o zwolnienie bo w tej sytuacji zapewne nikt nie ma pieniędzy a można ugrać na czasie 😉

    Adam

    19 wrz 22 o 17:58

  2. Zapewne tylko w wyjątkowych przypadkach prośba odniesie skutek. W opisanym przypadku zapewne został nawiązany romans pomiędzy dłużniczką a wierzycielem. 🙂

    admin

    19 wrz 22 o 18:19

Skomentuj