Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika?

3 komentarze

Najpierw w tym wpisie zauważam nieścisłości jak chodzi o poszukiwanie majątku w znaczeniu kodeksowym a na końcu wyliczam komornicze sposoby na sprawdzenie majątku dłużnika. Jak bowiem zauważysz, poszukiwania majątku dłużnika w rozumieniu niżej przytoczonego przepisu nie jest tożsame w całości z generalnie ustalaniem majątku w postępowaniu egzekucyjnym.

Przeczytaj też: Wyjawienie majątku osoby prawnej

Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika jest (odpłatną – 100 zł) usługą przewidzianą w art. 8012 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 ustalanie majątku dłużnika § 1 pkt 1 nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia.

Przeczytaj też: Dłużnik ukrywa dochody przed komornikiem

Jednak dalej w ww. przepisie czytamy, że poszukiwaniem majątku nie jest realizacja wniosków wierzyciela o zwrócenie się z żądaniem udzielenia informacji do podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 1–6 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z powyższym, nie jest poszukiwaniem majątku zasięganie przez komornika informacji od:
1) organów administracji publicznej,
2) podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej,
3) organów podatkowych,
4) organów rentowych,
5) banków,
6) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Przeczytaj też: Poszukiwanie majątku upadłego przez komornika

A zatem, na przykład poszukiwanie rachunków bankowych dłużnika z użyciem OGNIVO nie należy do poszukiwania majątku w rozumieniu art. 8012 Kodeksu postępowania cywilnego. Takich sprawdzeń komornik powinien dokonać poza tą usługą, gdy wierzyciel wpłaci mu stosowną zaliczkę na ten cel. A na rzekome poszukiwanie majątku komornik osobno zawoła – 100 złotych.

Przeczytaj też: Czy wykaz majątku trzeba złożyć komornikowi osobiście?

To jak komornik realizuje usług poszukiwania majątku? Nie wiem, chyba wysyłając zapytania do innych podmiotów wymienionych na dalszych pozycjach w art. 761 § 11 Kodeksu postępowania cywilnego?
7) zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji,
8) podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, wymienionych w art. 4 pojęcie rachunków papierów wartościowych ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
9) spółdzielni mieszkaniowych,
10) wspólnot mieszkaniowych,
11) innych podmiotów zarządzających lokalami,
12) biur informacji gospodarczej, (niby co tam może ustalić prócz tego że dłużnik ma też inne długi?)
13) innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu
– informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania (jakich konkretnie?).

Przeczytaj też: Gdy dłużnik nie ma żadnego majątku

Jak widać, ustawodawca nie określił dokładnie, jakie czynności powinny zawierać się w poszukiwaniu majątku dłużnika, w jakim rozmiarze, w jakiej liczbie zapytań. Określił jedynie, jakie czynności nie są poszukiwaniem majątku dłużnika.

Czy zatem jest sens zlecać komornikowi niedookreślone poszukiwanie majątku dłużnika? Jak uważasz.

Na zakończenie po prostu wymienię sposoby dowiadywania się przez komornika o dochodach i majątku dłużnika.

Zapytanie do ZUS. Może dowiedzieć się gdzie dłużnik pracuje aby zająć wynagrodzenie. Numer rachunku bankowego dłużnika (jeśli jest przedsiębiorcą). Dalej, co istotniejsze, które biuro prowadzi mu księgowość (o ile nie robi tego samodzielnie). Po to, aby udać się do tego biura i z faktur pospisywać dane jego klientów celem wysłania do nich zajęcia wierzytelności: Co oznacza zajęcie wierzytelności przez komornika? Trzeciodłużnik. Jeżeli dłużnik we własnym zakresie prowadzi swoje rachunki, to aby spisać klientów, komornik musi udać się do firmy dłużnika albo do mieszkania. Tym samym może sprawdzić, czy dłużnik ma na wyposażeniu jakieś wartościowe ruchomości.

Zapytanie do urzędu skarbowego. O nadpłatę podatku, czy dłużnikowi przysługuje zwrot; jeżeli tak to komornik oczywiście zajmuje tę wierzytelność. Ponadto, czy i z jakiego tytułu dłużnik płacił podatek od spadku, darowizn, zakupu nieruchomości, pojazdu czyli jakie składniki majątku nabył. Z urzędu skarbowego też może uzyskać numer rachunku bankowego dłużnika.

Zapytania do OGNIVO o rachunki bankowe dłużnika. To najskuteczniejszy sposób ustalania aktualnych kont bankowych dłużnika.

Zapytanie do CEPiK. Dowie się czy dłużnik jest właścicielem pojazdu (wraz z danymi pojazdu).

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych. Dowie się o nieruchomości dłużnika o ile ta ma założoną księgę wieczystą.

Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, starostwa, urzędy miast, gmin. Komornik pyta, czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości; może to być nieruchomość bez księgi wieczystej o której nie dowie się z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Jeśli o czymś zapomniałem (jestem już zmęczony) to napisz w komentarzu.

Przeczytaj też: Ustalenie majątku dłużnika przez komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 czerwca, 2020

Komentarze do 'Czy zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jestem w posiadaniu prawomocnego wyroku sądowego przeciwko dłużnikowi zamieszkałemu w Wodzisławiu Śląskim o zapłatę długu w kwocie 124 143,00 zł. (należność główna) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28.09.2017 roku do dnia zapłaty. Była to pożyczka na miesiąc czasu. Wyrok ma nadaną klauzulę wykonalności oraz nadany tytuł egzekucyjny. Sprawę skierowałem do komornika sądowego, który jednak żadnych wierzytelności nie ściągnął, a poinformował mnie, że postępowanie egzekucyjne w zleconej przeze mnie sprawie zostanie, i następnie, że zostało umorzone. Komornik, jak stwierdził, nie odnalazł mienia z którego mogła by być prowadzona egzekucja. Czy znacie skuteczną firmę windykacyjną która podejmie się windykacji? Mogę służyć w tej kwestii dodatkowymi informacjami.

  Adam

  2 mar 21 o 16:11

 2. Firmy windykacyjne reklamują się iż rzekomo skutecznie poszukują majątku dłużnika a w rzeczywistości wygląda to tak, że ewentualnie nakłaniają dłużnika do tego, aby sam poszukał swojego majątku o którym “zapomniał”, że ma. W Pana sprawie komornik zapewne ustalił, że dłużnik nie ma żadnych nieruchomości, nie ma pojazdów mechanicznych, nie ma oficjalnych dochodów. Jakieś tam prawdopodobieństwo istnieje, że dłużnik ma w jakimś banku konto osobiste lub oszczędnościowe ale jeśli już, to raczej w jakimś małym regionalnym (w innym regionie) banku spółdzielczym, choć też wątpię. Stawiam na to, że oficjalnie nic na siebie nie ma, no chyba że dolary czy inną walutę pod parkietem w sypialni albo w innej “dziupli”. Może przepisał majątek na kochankę wziąwszy w zamian od niej weksle. Jak się typ obnosi z bogactwem, to wiadomo że można go skutecznie przycisnąć. Inni którzy też mają kasę, z bogactwem się nie obnoszą ale po twarzy często widać, że pieniądze mają albo wystarczy za nim pojeździć, aby zobaczyć gdzie się stołuje, jakie różne produkty żywnościowe albo drobiazgi kochance (na kochankę) kupuje.

  admin

  2 mar 21 o 16:38

 3. Nie zawsze dowie się o nieruchomości dłużnika nawet jeżeli ta ma założona księgę wieczystą. Przykładem jestem ja: odziedziczyłem połowę domu i nie dokonałem aktualizacji w księgi wieczystej.

  xxx

  24 mar 22 o 09:03

Skomentuj