Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Skarga pauliańska – osoba trzecia – osoba prawna

Jeden komentarz

Pytanie: Żona kupuje usługi cateringowe od pewnego dostawcy (kuchni cateringowej, jednoosobowa DG), z którym świetnie, od bez mała 10 lat, współpracuje. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia w zw. z Covid 19, kontrahent zapytany pod koniec sierpnia o “sytuację na froncie” gospodarczym odparł lakonicznie: “dajemy sobie czas do końca listopada”. OK. jednak dziś, niejako mimochodem, poinformował, że “musi przewartościować swoje życie”, zakłada fundację, na którą przekazuje cały swój majątek, zwolni w życiu zawodowym i powoli, dwutorowo, zacznie zajmować się czymś innym.

Do planów kontrahenta nic nie mamy. Jednak żona za usługę płaci z dołu (na surowce, “wsad” itd) a na koniec miesiąca otrzymuje fakturę uwzględniająca faktyczną ilość zamówionych posiłków (nieco zawyżoną lub nieco zaniżoną) i zastanawia się, czy w najbliższych dniach z ostrożności nie zmienić sposobu rozliczania, a jeśli kuchnia odmówi, to czy nie poszukać nowego dostawcy ?

Przeczytaj też: Obrona przed skargą pauliańską

Jeśli jednak dojdzie do sytuacji, w której będziemy musieli ewentualnie egzekwować różnicę pomiędzy opłaconą “zaliczką” a wartością przygotowanych posiłków pojawia się pytanie, czy zapisy prawa dotyczące skargi pauliańskiej będą mogły być skutecznie zrealizowane wobec fundacji, jako osoby prawnej ?

Podkreślam jeszcze raz: żona bardzo chwali współpracę z dostawcą, wiele rzeczy uzgadniała ustnie a uzgodnienia były przez kontrahenta dotrzymywane. Również rozliczenia przebiegają bez zastrzeżeń. Jednak my, jak zawsze, dmuchamy po prostu na zimne. Wolelibyśmy, aby nikt nie uczył się na naszych błędach.

Przeczytaj też: Skarga pauliańska przeciwko kolejnemu nabywcy

Odpowiedź: O skardze pauliańskiej traktuje Art. 527 Kodeksu cywilnego gdzie w paragrafie 1 użyto sformułowania “osoba trzecia” nie “osoba fizyczna trzecia” a zatem tak, skarga pauliańska może też dotyczyć osoby prawnej w tym fundacji. Proszę też zauważyć, że z kolei w paragrafie 4 tegoż Art. 527 KC mowa jest o przedsiębiorcy co potwierdza, że przepis Art. 527 KC nie ogranicza się jedynie do osób fizycznych. Przedsiębiorcą bowiem zgodnie z Art. Art. 431 Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 definicja jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Jak wynika z powyższego, także fundacja może być przedsiębiorcą jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Nie musi jednak być przedsiębiorcą, jest osobą prawną i to wystarczy – przepis Art. 527 KC dotyczy również fundacji jako osoby trzeciej która uzyskała korzyść majątkową.

Przeczytaj też: Skarga pauliańska – przeciwko komu, kogo pozwać?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

13 października, 2020

1 komentarz do 'Skarga pauliańska – osoba trzecia – osoba prawna'

Subscribe to comments with RSS

  1. Osoba prawna ma nawet dobra osobiste. Pełną zdolność prawną i sądową ma znaczy w postępowaniach cywilnych, bo w karnych to już oczywiście nie.

    Bartek

    15 kw. 21 o 11:09

Skomentuj