Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Udzielenie wierzycielowi informacji o innych egzekucjach przeciwko jego dłużnikowi

3 komentarze

Jak sprawdzić, czy przeciwko dłużnikowi toczy się bądź toczą się bezskuteczne komornicze postępowania egzekucyjne? Nierzadko zadawane są nam tego typu pytania. Formalnie możesz to sprawdzić tylko wówczas, gdy dysponujesz już przeciwko dłużnikowi tytułem wykonawczym. Istnieje bowiem Art. 7601 Kodeku postępowania cywilnego który stanowi tak:
Na żądanie wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym, organ egzekucyjny, który prowadzi egzekucję lub który jest właściwy do jej prowadzenia według przepisów kodeksu, udzieli mu informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy.

Przeczytaj też: Gdy dłużnik nie ma żadnego majątku

Wyżej wskazany przepis prawa umożliwia skuteczne zapytanie komornika w tej materii nie tylko wierzycielowi egzekwującemu czyli takiemu z którego wniosku toczy się już komornicze postępowanie egzekucyjne ale również takiemu który jeszcze nie złożył u komornika wniosku o wszczęcie egzekucji i chce sprawdzić, czy ma to sens. Jeżeli bowiem wcześniejsze a zwłaszcza stosunkowo niedawno lub aktualnie prowadzone egzekucje są bezskuteczne, wówczas nie ma sensu ponosić kolejnych kosztów na komornicze zaliczki.

Przeczytaj też: Pozew częściowy na próbę

O, znalazłem w archiwum pismo, które z miesiąc temu napisałem dla klienta, żeby wysłał do komornika:
Załączając tytuł wykonawczy – nakaz zapłaty z dnia … r. Sygn. akt I Nc … wydany przez Sąd Rejonowy w Głogowie wnoszę na podstawie art. Art. 7601 KPC o udzielenie mi informacji, czy przeciwko …, zam. … prowadzone były w przeszłości lub są prowadzone postępowania egzekucyjne, ile spraw i na jaką łączną kwotę oraz z jakim skutkiem. Wnoszę też o podanie kiedy zostało wszczęte pierwsze bezskuteczne postępowanie egzekucyjne.

Przeczytaj też: Jak sprawdzić w internecie czy ktoś ma długi

W przypadku do którego sporządzono powyższe pismo, chodziło zebranie informacji uzasadniających złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oszustwa, czyli że dłużnik zakupił towar z odroczonym terminem płatności wiedząc, że nie uiści zapłaty i że egzekwowanie zapłaty należności będzie bezskuteczne (jeżeli już wcześniej prowadzono przeciwko niemu bezskuteczne postępowania egzekucyjne).

Przeczytaj też: Jak odzyskać pieniądze od oszusta?

Uwaga: Z racji tego, że komornik “nic z tego nie ma” że udzieli Ci takiej informacji a tylko “roboty” mu przysparzasz pytając, może Ci nie odpowiedzieć a gdy zniecierpliwiony dodzwonisz się i zapytasz, to będzie Ci wmawiał, że nie otrzymał pisma od Ciebie. Miałem taki przypadek u jednego komornika w Tarnowie.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 października, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Udzielenie wierzycielowi informacji o innych egzekucjach przeciwko jego dłużnikowi'

Subscribe to comments with RSS

 1. Najlepiej kierować wnioski egzekucyjne do komorników z wyboru – spoza rewiru w którym którym prowadzi firmę dłużnik, wtedy jest większa szansa na skuteczną egzekucję nawet jeżeli są bezskuteczne postępowania w rewirze.

  Romario

  24 mar 21 o 16:52

 2. Prędzej lub później dojdzie wtedy do zbiegu egzekucji i nic z tego wyboru komornika.

  Pipi

  19 cze 21 o 10:32

 3. Niekoniecznie. Jeżeli znasz składnik majątku dłużnika do którego nie jest prowadzona egzekucja, to możesz uniknąć zbiegu. Tylko musisz pilnować, żeby komornik nie zajął nic innego czyli zwłaszcza konta dłużnika aby nie doszło do zbiegu egzekucji.

  admin

  19 cze 21 o 10:38

Skomentuj