Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Skarga pauliańska – przeciwko komu, kogo pozwać?

2 komentarze

Pytanie: Przeciwko komu jest skarga pauliańska, kogo mam pozwać, chyba nie dłużnika? Czy w ogóle nikogo się nie pozywa w takiej skardze? Z treści artykułu 527 kc w ogóle to nie wynika: “każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego” – w jaki sposób dokładnie? Jaki jest dokładnie skutek skargi pauliańskiej

Odpowiedź: Skarga pauliańska w celu uznania czynności prawnej za bezskuteczną względem wierzyciela skarżącego ma formę powództwa przeciwko osobie trzeciej która uzyskała korzyść majątkową (art. 531 § 1 Kc). A jeżeli się zdarzy np. tak, że osoba obdarowana przez dłużnika np. nieruchomością z kolei obdaruje nią kolejną osobę, to należy wystąpić przeciwko tej ostatniej osobie która została właścicielem nieruchomości.

Skutkiem uwzględnienia skargi pauliańskiej jest jak gdyby ponowne włączenie przedmiotu skargi pauliańskiej do majątku dłużnika i możliwość prowadzenia z tego przedmiotu (rzeczy, wierzytelności, prawa majątkowego) egzekucji przeciwko dłużnikowi.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 grudnia, 2020

Komentarze do 'Skarga pauliańska – przeciwko komu, kogo pozwać?'

Subscribe to comments with RSS

  1. To jeżeli skarga pauliańska dotyczy na przykład nieruchomości i została skarga uwzględniona, to egzekucja toczy się wtedy przeciwko temu obdarowanemu tą nieruchomością?

    Rysiek

    22 cze 21 o 05:48

  2. Zgadza się.

    admin

    22 cze 21 o 05:54

Skomentuj