Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Skarga pauliańska – przeciwko komu, kogo pozwać?

Brak komentarzy

Pytanie: Przeciwko komu jest skarga pauliańska, kogo mam pozwać, chyba nie dłużnika? Czy w ogóle nikogo się nie pozywa w takiej skardze? Z treści artykułu 527 kc w ogóle to nie wynika: “każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego” – w jaki sposób dokładnie?

Odpowiedź: Skarga pauliańska w celu uznania czynności prawnej za bezskuteczną względem wierzyciela skarżącego ma formę powództwa przeciwko osobie trzeciej która uzyskała korzyść majątkową (art. 531 § 1 Kc). A jeżeli się zdarzy np. tak, że osoba obdarowana przez dłużnika np. nieruchomością z kolei obdaruje nią kolejną osobę, to należy wystąpić przeciwko tej ostatniej osobie która została właścicielem nieruchomości.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 grudnia, 2020

Skomentuj