Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Nie wnoś skargi na czynności komornika do sądu lecz do komornika!

7 komentarzy

Art. 767 § 5 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że skargę na czynności komornika, w tym na opis i oszacowanie nieruchomości, wnosi się do komornika który dokonał zaskarżonej czynności a nie do sądu. Skargę rozpatruje sąd ale wnosi się ją do komornika. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia.

Przeczytaj też: Skarga na czynności komornika wniesiona po terminie

Jeżeli wniesiesz skargę na czynności komornika bezpośrednio do sądu, wówczas sąd przekaże ją komornikowi ale datą wniesienia skargi będzie wówczas data jej wpływu do kancelarii komorniczej (Postanowienie Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 12 lutego 2018 r., Sygn. akt II Cz 811/17). Wnosząc zatem skargę bezpośrednio do sądu zamiast do właściwego komornika ryzykujesz odrzuceniem skargi jako wniesionej po terminie!

Przeczytaj też: Skarga na czynności komornika skarbowego – egzekutora

Tymczasem w niejednym artykule, poradzie prawnej w internecie czytelnik wprowadzany jest w błąd – napisane jest, że skargę na czynności komornika wnosi się do sądu. Nie, skargę tego typu wnosi się do komornika i dopiero komornik ten, jeśli skargi nie uwzględni, to przekazuje ją do sądu. Jak widzimy przy okazji, to nie komornik rozpatruje skargę wniesioną na siebie, jak niektórzy myślą nie przeczytawszy całego art. 767 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego, lecz rozpatruje ją sąd ale i tak najczęściej jest przez sąd oddalana 😉

Przeczytaj też: Skarga do prezesa sądu a skarga na czynności komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 czerwca, 2020

Komentarze do 'Nie wnoś skargi na czynności komornika do sądu lecz do komornika!'

Subscribe to comments with RSS

 1. Fakt, nie ma sensu skarżyć komornika w 99% przypadków sąd oddala skargę. Inna ciekawostka: jeżeli sąd przyzna Ci rację, to te złotych opłaty którą musiałeś wnieść na rozpatrzenie skargi, musisz ściągać od wierzyciela (abo od dłużnika, zależy w jakim charakterze jesteś w sprawie egzekucyjnej) a nie od komornika który zawinił!

  Mariusz

  29 cze 20 o 06:29

 2. A czy możliwe jest zawieszenie egzekucji wskutek wniesienia skargi na komornika przez dłużnika?

  Juda

  28 lis 20 o 19:30

 3. Tak, na podstawie art. 821 w razie złożenia skargi na czynności komornika sąd może na wniosek skarżącego zawiesić postępowanie egzekucyjne.

  admin

  28 lis 20 o 20:03

 4. Komornicy bardzo na to liczą, że dłużnik wniesie skargę bezpośrednio do sądu i termin zawity do zaskarżenia czynności minie a jest to właśnie termin zawity. Tak w ogóle to cokolwiek retoryczne pytanie jawi się: po co wnosić skargę za pośrednictwem komornika?

  nieoszlifowany diament

  7 wrz 21 o 15:28

 5. Sens jest taki, że jeżeli komornik zgodzi się ze skargą to uchyli zaskarżoną czynność i koniec sprawy; nie przesyła wtedy skargi do sądu.

  admin

  7 wrz 21 o 15:33

 6. Jestem pewny że wiele skarg zostało odrzuconych jako wniesionych po terminie właśnie dlatego, że od razu do sądu je wnoszono a termin nie został przez to zabukowany.

  Anonim

  26 paź 21 o 12:32

 7. 7 dni to zdecydowani za krótki termin na wniesienie skargi, powinno to być 14 dni co najmniej.

  lupi

  22 maj 22 o 19:09

Skomentuj