Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Skarga na czynności komornika a wstrzymanie egzekucji

7 komentarzy

Pytanie: Czy wniesieniem skargi na czynności komornika można wstrzymać egzekucję do czasu jej rozpatrzenia przez sąd?

Odpowiedź: Nie napisał Pan, co konkretnie Pan chce zaskarżyć. Skarga na czynności komornika, jak poniekąd wskazuje nazwa, dotyczy konkretnej czynności dokonanej przez komornika (bądź jej zaniechania) a nie np. faktu prowadzenia postępowania egzekucyjnego jako takiego czyli w ogóle.

Przeczytaj też: Jak wstrzymać lub opóźnić egzekucję komorniczą

Skargę na czynności komornika wnosi się do sądu ale za pośrednictwem komornika tzn. wnosi Pan (wysyła pocztą lub osobiście doręcza) skargę do komornika a ten, jeżeli uzna ją za zasadną, to ją uwzględnia a jeżeli nie, to wtedy przesyła do sądu. Sąd zaś ma siedem dni na rozpatrzenie skargi. Samo wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności natomiast na wniosek dłużnika sąd może zawiesić postępowanie egzekucyjne w całości lub w części. Czym natomiast jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego, to może Pan przeczytać tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/zawieszenie-postepowania-egzekucyjnego-a-zajecia-dokonane-wczesniej/.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 grudnia, 2020

Komentarze do 'Skarga na czynności komornika a wstrzymanie egzekucji'

Subscribe to comments with RSS

 1. Kto zwraca koszt 100 złotych w przypadku uznania skargi na czynności komornika? Rozumiem, że komornik?

  Kamila

  22 gru 20 o 20:11

 2. Niestety, zasadniczo nie komornik tylko strona przeciwna. Tak jest, za błędy komornika płaci strona przeciwna. Jedynie w oczywistych przypadkach naruszenia prawa przez komornika (i enigmatyczne “stosownie do okoliczności”) sąd może jego właśnie obciążyć obowiązkiem zwrócenia kosztów skargi, tak jest od stosunkowo niedawna i nie wiem, jak często sądy korzystają z tego przepisu.

  admin

  22 gru 20 o 21:08

 3. Absurdalny przepis to jest żeby strona przeciwna zwracała za błąd komornika. Tym bardziej absurdalny, że w przeważającej mierze postępowania egzekucyjne są nieefektywne.

  fantom

  17 lip 21 o 16:29

 4. ‘Sąd na wniosek dłużnika może zawiesić postępowanie egzekucyjne” ale zanim to zrobi jeżeli w ogóle, to już w wielu przypadkach będzie za późno. Chodzi o przypadki przekazania wierzycielowi pieniędzy z jakiejś bezprawnie dokonanej czynności. Wiedzieć przy tym warto, że skargi nie kieruje się bezpośrednio do sądu lecz przechodzi przez komornika co jest dodatkową stratą czasu. a y7 dni jakie ma sąd na rozpoznanie skargi to termin instrukcyjny za niedotrzymanie którego są dnie ponosi żadnych konsekwencji i termin taki zwykle jest przekraczany.

  kofa

  16 wrz 21 o 14:42

 5. Zostałam podana do komornika o mandat z przed 22 lat , w między czasie wpłaciłam nieświadoma cześć pieniędzy na konto ztm których również mi nie zwrócono ani nie zakwalifikowano do zadłużenia .Komornik zajął mi wszystkie konta bez uprzedzenia , w tym konta Banków gdzie jest spłacany kredyt hipoteczny za mieszkanie, pracownik komornika mówiąc że wysyłał pisma na adres który dostał od windykacji. W windykacji podawałam swój adres zamieszkanie na który była prowadzona pisemna korespondencja. Windykacja podała fałszywe moje dane posiadając prawdziwe. Nie ma możliwości kontaktu z komornikiem, osoba która odbiera telefon każe się kontaktować z windykacją aby to wyjaśnić i nie udziela więcej informacji oraz nie ma rozmowy. Na dzień dziś 4 dzień mam blokowane wszystkie pieniądze, nie mam żadnego pisma jak postępować ani informacji, windykacja ztm podała fałszywe dane adresowe które spowodowały lawinę dalszych zdarzeń . Po 4 dniach bez skutecznych prób kontaktu do wyjaśnienia sprawy oraz zakończenia ( pracownica biura komornika rzuca słuchawką ,lub nie odbiera, nie odpisuje na maile, uniemożliwia kontakt z komornikiem, prawdopodobnie za jej sprawą komornik nie jest powiadomiony o sytuacji i nie można zakończyć sprawy ), nie mam innego wyjścia gdyż nie wiem jak długo i jak przebiega postępowanie w takich sytuacjach a nie posiadam żadnych informacji od komornika złoże pismo do Prokuratury zgodnie z :

  Art. 231 § 1 Kodeksu karnego: Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

  art. 767 KPC (skarga na czynności komornika). I tak też np. jeżeli komornik podejmuje czynności egzekucyjne z nieuzasadnioną zwłoką, to wtedy zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy o komornikach sądowych można w tym zakresie wnieść skargę do prezesa sądu. Też do prezesa sądu jeżeli komornik narusza powagę lub godność urzędu albo w inny sposób uchybia zasadom etyki zawodowej.

  gdyż urzędnicy dopuścili się zaniedbań i przekroczeń tym bardziej iż ja wykazuje dobrą wolę załatwienia sprawy na wszelkie sposoby i wpłaciłam cześć kwoty do windykacji.

  Anna

  2 wrz 23 o 14:28

 6. Nie pokazano mi wyroku ani dokumentów ale napisano z windykacji że nie ma przedawnienia bo zgłaszano to da Sądu . Ja za mało rozumiem to znaczy nie wiem co robić … Złożyłam skargę na czynności komornika do sądu ale to trwa..Nie wiem co ma robić to najgorsze i nie mam z kim porozmawiać,konta po lokowane nikt od 4 dni nie odpisuje nie można się dodzwonić ani do windykacji ani do komornika … a czytam w internecie tyle że nie wiem jak to poukładać.

  Anna

  2 wrz 23 o 15:33

 7. Jeżeli nie otrzymała Pani nakazu zapłaty, to można wnieść o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu ale to w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wszczęciu egzekucji. Poza tym, jeżeli brak podstaw do wniesienia sprzeciwu to sprzeciw zostałby oddalony.

  Wniesienie pozwu owszem, przerywa bieg przedawnienia ale jeżeli pozew obejmuje roszczenie już przedawnione, to można podnieść zarzut przedawnienia. Z kolei zasądzone roszczenie też przedawnia się i tu pytanie, czy nie przedawniło się. Komornicy obecnie mają obowiązek sprawdzać, czy roszczenie nie jest przedawnione i jeżeli jest to odmówić wszczęcia egzekucji. Mimo tego może się zdarzyć, że komornik tego nie dopilnował i wtedy należy postępować tak, jak wskazałem w poradzie tu: https://pamietnikwindykatora.pl/komornik-sciaga-przedawniony-dlug/

  Należałoby się zapoznać z dokumentami w sprawie (w kancelarii komornika lub zażądać ich doręczenia).

  admin

  2 wrz 23 o 15:44

Skomentuj