Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Skarga na czynności komornika a wstrzymanie egzekucji

4 komentarze

Pytanie: Czy wniesieniem skargi na czynności komornika można wstrzymać egzekucję do czasu jej rozpatrzenia przez sąd?

Odpowiedź: Nie napisał Pan, co konkretnie Pan chce zaskarżyć. Skarga na czynności komornika, jak poniekąd wskazuje nazwa, dotyczy konkretnej czynności dokonanej przez komornika (bądź jej zaniechania) a nie np. faktu prowadzenia postępowania egzekucyjnego jako takiego czyli w ogóle.

Przeczytaj też: Jak wstrzymać lub opóźnić egzekucję komorniczą

Skargę na czynności komornika wnosi się do sądu ale za pośrednictwem komornika tzn. wnosi Pan (wysyła pocztą lub osobiście doręcza) skargę do komornika a ten, jeżeli uzna ją za zasadną, to ją uwzględnia a jeżeli nie, to wtedy przesyła do sądu. Sąd zaś ma siedem dni na rozpatrzenie skargi. Samo wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności natomiast na wniosek dłużnika sąd może zawiesić postępowanie egzekucyjne w całości lub w części. Czym natomiast jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego, to może Pan przeczytać tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/zawieszenie-postepowania-egzekucyjnego-a-zajecia-dokonane-wczesniej/.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Skarga na czynności komornika a wstrzymanie egzekucji'

Subscribe to comments with RSS

 1. Kto zwraca koszt 100 złotych w przypadku uznania skargi na czynności komornika? Rozumiem, że komornik?

  Kamila

  22 gru 20 o 20:11

 2. Niestety, zasadniczo nie komornik tylko strona przeciwna. Tak jest, za błędy komornika płaci strona przeciwna. Jedynie w oczywistych przypadkach naruszenia prawa przez komornika (i enigmatyczne “stosownie do okoliczności”) sąd może jego właśnie obciążyć obowiązkiem zwrócenia kosztów skargi, tak jest od stosunkowo niedawna i nie wiem, jak często sądy korzystają z tego przepisu.

  admin

  22 gru 20 o 21:08

 3. Absurdalny przepis to jest żeby strona przeciwna zwracała za błąd komornika. Tym bardziej absurdalny, że w przeważającej mierze postępowania egzekucyjne są nieefektywne.

  fantom

  17 lip 21 o 16:29

 4. ‘Sąd na wniosek dłużnika może zawiesić postępowanie egzekucyjne” ale zanim to zrobi jeżeli w ogóle, to już w wielu przypadkach będzie za późno. Chodzi o przypadki przekazania wierzycielowi pieniędzy z jakiejś bezprawnie dokonanej czynności. Wiedzieć przy tym warto, że skargi nie kieruje się bezpośrednio do sądu lecz przechodzi przez komornika co jest dodatkową stratą czasu. a y7 dni jakie ma sąd na rozpoznanie skargi to termin instrukcyjny za niedotrzymanie którego są dnie ponosi żadnych konsekwencji i termin taki zwykle jest przekraczany.

  kofa

  16 wrz 21 o 14:42

Skomentuj