Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Komornik ściąga przedawniony dług

5 komentarzy

Pytanie: Co zrobić mam kiedy komornik ściąga przedawniony dług? W ogóle nie powinien zaczynać egzekucji w świetle tego co Pan napisał: https://pamietnikwindykatora.pl/badanie-przedawnienia-przez-komornika/. Przedawnienie jest bezsporne, co prawda dług był już wcześniej egzekwowany, przez innego komornika ale od momentu umorzenia upłynął pełny czas przedawnienia i należność jest przedawniona.

Przeczytaj też: Windykacja przedawnionego długu

Odpowiedź: Proszę mieć na względzie przepisy przejściowe w związku ze skróceniem terminów przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat. Jeżeli jednak mimo tego dług jest przedawniony, to proszę złożyć u komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na przedawnienie roszczenia objętego tytułem wykonawczym którego egzekucję komornik ten prowadzi. Jeżeli komornik nie zastosuje się do wniosku czyli odmówi umorzenia egzekucji, wówczas proszę wnieść skargę na czynności komornika na podstawie art. 767 kpc (kodeksu postępowania cywilnego).

Przeczytaj też: Nie wnoś skargi na czynności komornika do sądu lecz do komornika!

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 lipca, 2022

Komentarze do 'Komornik ściąga przedawniony dług'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jeśli sąd oddali skargę na czynność komornika odnośnie przedawnienia długu, czy istnieje dalsza droga odwoławcza dla dłużnika?

  sama

  24 lip 22 o 20:40

 2. Tak, zażalenie.

  admin

  24 lip 22 o 21:07

 3. Czy komornik będzie musiał zwrócić pobraną opłatę stosunkową gdy okaże się, że przyjął do egzekucji dług przedawniony. Po stwierdzeniu przez sąd, że faktycznie dług był już przedawniony.

  Kazim

  25 lip 22 o 18:41

 4. Nie jestem w stanie przewidzieć, jakie byłoby orzeczenie sądu ale uważam, że powinien zwrócić skoro jego obowiązkiem było zbadać, czy roszczenie nie jest przedawnione.

  admin

  26 lip 22 o 19:57

 5. Wątpię. Sąd nakaże wierzycielowi zrekompensować opłatę egzekucyjna dłużnikowi takiego przedawnionego wyegzekwowanego długu co by koleś z kasty prawniczej a wiec komornik zatrzymał swój bezprawnie uzyskany zarobek.

  radwan

  27 lip 22 o 19:02

Skomentuj