Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przesłuchanie świadka znajdującego się pod wpływem alkoholu lub narkotyków

3 komentarze

Pytanie: Gdy policjanci widzą że ktoś może coś wypił to biorą go na alkomat? Od ilu promil czekają aż wytrzeźwieje i dopiero go przesłuchują? Słyszałem nieraz że przesłuchanie jest niemożliwe dopóki nie wytrzeźwieje i to dopiero za dwa dni.

Przeczytaj też: Wycofanie się z dobrowolnego poddania się karze za jazdę pod wpływem alkoholu

Odpowiedź: W Kodeksie postępowania karnego nie ma odpowiedzi na to pytanie (ja nie znalazłem). Popularne jest natomiast i “honorowane” przez Policję opracowanie niejakiego pana Mirosława Śrubki pt. “Przesłuchanie świadka w procesie karnym” w którym napisał on między innymi, że “Policjant może odstąpić od przesłuchania lub przerywa czynność, gdy w wyniku obserwacji zachowania świadka i sposobu jego wypowiedzi poweźmie podejrzenie, że jest on po spożyciu alkoholu, pod wpływem środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo innego podobnie działającego środka. (…) Po ustaniu przyczyny, z powodu której przerwano przesłuchanie lub odstąpiono od niego, świadka należy przesłuchać.”

Przeczytaj też: Ubezwłasnowolnienie alkoholika

Jak wynika z powyższego, ocena tego, czy świadek nadaje się do przesłuchania go nie zależy od stopnia upojenia alkoholowego ocenianego alkomatem czy badaniem krwi (choć może Policja posiłkuje się tymiż badaniami, nie wiem). Oceny, jak wyżej napisano, dokonuje policjant na podstawie obserwacji. Moim zdaniem, w razie powzięcia przez policjanta wątpliwości co do stanu jasności umysłu przesłuchiwanego, powinien on jednak zbadać stopień upojenia alkoholowego przy użyciu alkomatu / badania krwi. Analogicznie w przypadku podejrzenia, że świadek znajduje się pod wpływem narkotyków.

Mnie się nieraz zdarzyło po kilku butelkach wina, że dwa dni potrzebowałem na wytrzeźwienie ale sam dla siebie i do kierowania samochodem a nie do przesłuchania mnie.

Przeczytaj też: Rozpytanie a przesłuchanie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

9 lipca, 2020

kategoria policja

tag

Komentarze do 'Przesłuchanie świadka znajdującego się pod wpływem alkoholu lub narkotyków'

Subscribe to comments with RSS

 1. To czy na izbę wytrzeźwień skierować kogoś z ulicy to też należy do subiektywnej oceny policjanta.

  Anonim

  24 cze 21 o 05:35

 2. A ja mam tu nieco inną kwestią pytanie. Czy pracodawca albo ktokolwiek inny może wezwać policję do pijanego pracownika? Pracownik nie awanturuje się ale wygląda na pijanego a jest w pracy, czy policja może zbadać go alkomatem a w przypadku jego odmowy poddania się badaniu przymusowo poddać go badaniu krwi na obecność alkoholu?

  Michał

  7 wrz 22 o 10:04

 3. Tak, może a nawet powinien wezwać policję do przeprowadzenia kontroli trzeźwości. Podstawa prawną dla policji do zbadania alkomatem a w razie odmowy pobrania krwi jest tu Art. 70 § 2 kodeksu wykroczeń zgodnie z którym kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub służbowe, podlega karze aresztu albo grzywny. A kontrola trzeźwości jest w takim przypadku domeną policji tzn. może jej dokonać także pracodawca / ktoś w jego imieniu ale im pracownik może odmówić. Policji też może odmówić poddania się badaniu alkomatem ale wtedy zabiorą go na przymusowe pobranie krwi.

  admin

  7 wrz 22 o 14:35

Skomentuj