Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przerzucenie na wierzyciela kosztów niecelowej egzekucji komorniczej

4 komentarze

Egzekucja niecelowa to taka która nie ma, nie miała prawa być prowadzona gdyż dłużnik na przykład wygrał sprawę o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Postępowanie egzekucyjne zostaje w takiej sytuacji umorzone ale komornik ma prawo zainkasować jakieś tam koszty egzekucji wśród których najbardziej może zaboleć opłata stosunkowa od kwoty która, uwaga… byłaby egzekwowana jeszcze gdyby nie umorzono postępowania egzekucyjnego.

Przeczytaj też: Niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Jeszcze niedawno było tak, że nawet gdy (rzekomy) dłużnik wygrał sprawę o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, to i tak on musiał ponieść koszty takiej niecelowej egzekucji a nie (rzekomy) wierzyciel który nie miał prawa wystąpić o egzekucję! Miała jednak miejsce nowelizacja Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji i obecnie w omawianej sytuacji (rzekomy) dłużnik ma prawo domagać się przerzucenia żądania zwrotu kosztów komornika na (rzekomego) wierzyciela. Na podstawie art. 49 ust. 4 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zgodnie z którym w przypadku takiej niecelowej egzekucji opłatę taką uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Fajnie? No niezupełnie ponoć.

Przeczytaj też: Koszty niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Podobno komornicy (najczęściej) tak nie robią zasłaniając się tym, że nie są uprawnieni do badania tego, jaka jest przyczyna umorzenia egzekucji. Logicznie rzecz biorąc, to (rzekomy) wierzyciel wnosząc o umorzenie powinien napisać, dlaczego i to powinno wystarczyć. Oczywiście można też przedłożyć komornikowi prawomocny wyrok sądu pozbawiający wykonalności tytuł wykonawczy ale zanim (rzekomy) dłużnik uzyska to to z sądu, może minąć sporo czasu i komornik wcześniej już wydał postanowienie o wezwaniu (rzekomego) dłużnika do zapłaty kosztów.

Przeczytaj też: Czy komornik bada zasadność tytułu wykonawczego?

Co robić w takiej sytuacji? Ano zaskarżyć postanowienie komornika do sądu powołując się na pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego i wspomniany art. 49 ust. 4 uoksie i wnosząc o uchylenie postanowienia i obciążenie kosztami (rzekomego) wierzyciela.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

13 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Przerzucenie na wierzyciela kosztów niecelowej egzekucji komorniczej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Piszę, bo niestety nie udało mi się znaleźć nigdzie niezbędnych informacji. Moja sprawa wygląda następująco: firma windykacyjna wykupiła dawno przeterminowany dług. O jego istnieniu dowiedziałem się w chwili kiedy komornik zajął mi wynagrodzenie. Oczywiście napisałem wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu …i sprawa skończyła się pomyślnie dla mnie. Sąd oddalił powództwo. Teraz chcę odzyskać pieniądze jakie ta firma przywłaszczyła sobie. I teraz prośba – jeśli mają państwo gotowe takie pismo to będę wdzięczny ponieważ nie znalazłem takiego w sieci. Czy mogę zażądać dokładnie takiej sumy ( koszty komornika itd) jaka byłą mi zabrana? Jaki termin na zwrot (14-30 dni?) i czy uzasadnić powołując się na bezpodstawne przywłaszczenie mienia?

  Darek

  3 lut 21 o 14:11

 2. Przedawniony dług wciąż jest długiem i wierzyciel ma prawo domagać się zapłaty takiego długu. Skoro jednak nie zapłacił go Pan dobrowolnie lecz został od Pana wyegzekwowany przez komornika w okolicznościach podanych przez Pana, to w opisanej sytuacji, jeżeli wierzytelność nie była zabezpieczona hipotecznie, ma Pan prawo zażądać od firmy windykacyjnej zwrotu wyegzekwowanych pieniędzy, łącznie z kosztami procesu oraz opłatą komorniczą.
  Nie mam gotowego pisma ale może być na przykład takie:

  „Przedsadowe wezwanie do zapłaty
  W związku z prawomocnym oddaleniem powództwa o zapłatę (załączam kopię wyroku z dnia …. sygn. akt …. wydanego przez Sąd…) wskutek przywrócenia przez sąd terminu do wniesienia sprzeciwu, wzywam do zwrócenia mi bezpodstawnie wyegzekwowanej przez komornika kwoty … (załącza Pan dowody stwierdzające wyegzekwowane kwoty) w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. Zapłaty należy dokonać na mój rachunek bankowy: … W przypadku nieodnotowania zapłaty wyżej wymienionej kwoty w wyżej wyznaczonym terminie skieruję dochodzenie tego roszczenia na drogę sądową.”

  Bezpodstawne wzbogacenie to art. 405 kodeksu cywilnego, może Pan dodać w tym wezwaniu że wzywa Pan do zwrotu na podstawie art. 405 kc ale nie musi Pan tego pisać.

  admin

  3 lut 21 o 14:50

 3. A komornik jak zwykle nie do ruszenia, zarobił bezpodstawnie i gra gitara.

  tagos

  16 lip 21 o 18:08

 4. Komornik działał w dobrej wierze, wprowadzony w błąd przez wierzyciela. Od wierzyciela dłużnik może żądać zwrotu poniesionych kosztów egzekucyjnych. To akurat jest sprawiedliwe że komornik ma prawo w takim przypadku zatrzymać opłaty stosunkowe.

  admin

  16 lip 21 o 18:18

Skomentuj