Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przerzucenie na wierzyciela kosztów niecelowej egzekucji komorniczej

Brak komentarzy

Egzekucja niecelowa to taka która nie ma, nie miała prawa być prowadzona gdyż dłużnik na przykład wygrał sprawę o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Postępowanie egzekucyjne zostaje w takiej sytuacji umorzone ale komornik ma prawo zainkasować jakieś tam koszty egzekucji wśród których najbardziej może zaboleć opłata stosunkowa od kwoty która, uwaga… byłaby egzekwowana jeszcze gdyby nie umorzono postępowania egzekucyjnego.

Jeszcze niedawno było tak, że nawet gdy (rzekomy) dłużnik wygrał sprawę o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, to i tak on musiał ponieść koszty takiej niecelowej egzekucji a nie (rzekomy) wierzyciel który nie miał prawa wystąpić o egzekucję! Miała jednak miejsce nowelizacja Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji i obecnie w omawianej sytuacji (rzekomy) dłużnik ma prawo domagać się przerzucenia żądania zwrotu kosztów komornika na (rzekomego) wierzyciela. Na podstawie art. 49 ust. 4 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zgodnie z którym w przypadku takiej niecelowej egzekucji opłatę taką uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Fajnie? No niezupełnie ponoć. Podobno komornicy (najczęściej) tak nie robią zasłaniając się tym, że nie są uprawnieni do badania tego, jaka jest przyczyna umorzenia egzekucji. Logicznie rzecz biorąc, to (rzekomy) wierzyciel wnosząc o umorzenie powinien napisać, dlaczego i to powinno wystarczyć. Oczywiście można też przedłożyć komornikowi prawomocny wyrok sądu pozbawiający wykonalności tytuł wykonawczy ale zanim (rzekomy) dłużnik uzyska to to z sądu, może minąć sporo czasu i komornik wcześniej już wydał postanowienie o wezwaniu (rzekomego) dłużnika do zapłaty kosztów.

Co robić w takiej sytuacji? Ano zaskarżyć postanowienie komornika do sądu powołując się na pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego i wspomniany art. 49 ust. 4 uoksie i wnosząc o uchylenie postanowienia i obciążenie kosztami (rzekomego) wierzyciela.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

13 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj