Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przeglądanie księgi wieczystej w sądzie

Jeden komentarz

Pytanie: Jestem zainteresowany nabyciem pewnej nieruchomości. EKW przejrzałem ale chcę się upewnić co do stanu prawnego nieruchomości i chciałbym w tym celu zapoznać się z papierową wersją księgi wieczystej w sądzie. Czy mam do tego prawo?

Przeczytaj też: Nieujawniony właściciel w księdze wieczystej

Odpowiedź: Niestety ale nie ma Pan do tego prawa. Zgodnie z art. 361 ust. 2 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece akta księgi wieczystej może przeglądać, w obecności pracownika sądu, osoba mająca interes prawny oraz notariusz. Interes prawny mają wyłącznie te osoby, na rzecz których znajduje się wpis w księdze wieczystej i są to: właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, wierzyciel hipoteczny, zastawnik, osoba uprawniona z tytułu służebności w tym służebności osobistej. Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości nie wykazuje interesu prawnego do przeglądania księgi wieczystej w sądzie.

Przyjmuje się, że akta sądowe w tym zakresie mają na celu zabezpieczenie wpisowo dokonanych w księdze wieczystej a wersja elektroniczna jest wystarczająco wiarygodna.

Przeczytaj też: Czy wydruk z EKW ma moc dokumentu urzędowego?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 lutego, 2021

kategoria inne

tag

1 komentarz do 'Przeglądanie księgi wieczystej w sądzie'

Subscribe to comments with RSS

  1. Niech poprosi notariusza żeby sprawdził skoro notariusz może bez interesu prawnego.

    Anonim

    18 lut 21 o 14:39

Skomentuj