Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja administracyjna z majątku wspólnego małżonków

1 komentarz

Pytanie: Czy za długi podatkowe oraz w ZUS będąc przedsiębiorcą ponoszę odpowiedzialność tylko osobistym moim majątkiem czy także majątkiem wspólnym z moją małżonką nieprowadzącą działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 29 § 1 Ordynacji podatkowej w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Jak chodzi o odpowiedzialność za niezapłacone składki ZUS, to powyższy przepis zgodnie z art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach społecznych ma zastosowanie także właśnie do zobowiązań wobec ZUS czyli i w tym przypadku Pana małżonka ponosi odpowiedzialność za Pana długi ale też tylko majątkiem wspólnym a nie osobistym.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Egzekucja administracyjna z majątku wspólnego małżonków'

Subscribe to comments with RSS

  1. Państwo jak zwykle faworyzowane w stosunku do prywatnego wierzyciela który aby móc egzekwować z majątku wspólnego, musi mieć zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez małżonka – dłużnika a w przypadku zobowiązań z działalności gospodarczej takiej zgody z zasady nie ma.

    Krywult

    18 Lut 21 o 15:28

Skomentuj