Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja administracyjna z majątku wspólnego małżonków

Jeden komentarz

Pytanie: Czy za długi podatkowe oraz w ZUS będąc przedsiębiorcą ponoszę odpowiedzialność tylko osobistym moim majątkiem czy także majątkiem wspólnym z moją małżonką nieprowadzącą działalności gospodarczej?

Przeczytaj też: Przymusowy podział majątku wspólnego małżonków

Odpowiedź: Zgodnie z art. 29 § 1 Ordynacji podatkowej w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Przeczytaj też: Składniki majątku osobistego współmałżonka

Jak chodzi o odpowiedzialność za niezapłacone składki ZUS, to powyższy przepis zgodnie z art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach społecznych ma zastosowanie także właśnie do zobowiązań wobec ZUS czyli i w tym przypadku Pana małżonka ponosi odpowiedzialność za Pana długi ale też tylko majątkiem wspólnym a nie osobistym.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć współwłasność

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 komentarz do 'Egzekucja administracyjna z majątku wspólnego małżonków'

Subscribe to comments with RSS

  1. Państwo jak zwykle faworyzowane w stosunku do prywatnego wierzyciela który aby móc egzekwować z majątku wspólnego, musi mieć zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez małżonka – dłużnika a w przypadku zobowiązań z działalności gospodarczej takiej zgody z zasady nie ma.

    Krywult

    18 lut 21 o 15:28

Skomentuj