Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Nieujawniony właściciel w księdze wieczystej

2 komentarze

Pytanie: Jeżeli kupię nieruchomość z której księgi wieczystej wynikać będzie, że właścicielem nieruchomości jest ten od którego ją kupuję a następnie okaże się, że on wcześniej już komuś tą nieruchomość sprzedał ale nabywca nie dokonał aktualizacji w KW to co wtedy?

Przeczytaj też: Czy za brak księgi wieczystej grozi kara?

Odpowiedź: W takiej sytuacji nieujawniony właściciel w księdze wieczystej niejako sam jest sobie winien i traci prawo własności a Pan staje się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości wskutek umowy zawartej z byłym właścicielem (oszustem). Powyższe wynika z art. 5 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece który stanowi, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność. Domniemywa się bowiem, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, chodzi o rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Przeczytaj też: Przeglądanie księgi wieczystej w sądzie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 lutego, 2021

kategoria inne

tag

Komentarze do 'Nieujawniony właściciel w księdze wieczystej'

Subscribe to comments with RSS

  1. No pieknie, jutro idę do wydziału ksiąg wieczystych dokonać aktualizacji kw 🙂

    Anonim

    22 lip 21 o 15:40

  2. Ja też, o Jezu ale się wystraszyłam, nieznajomość prawa rzeczywiście może zaszkodzić, jak widać.

    Krysia

    12 wrz 21 o 16:51

Skomentuj