Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zwrot pozwu a przerwanie biegu przedawnienia

1 komentarz

Pytanie: Przeczytałem odpowiedź na pytanie, czy oddalenie powództwa przerywa bieg przedawnienia : https://pamietnikwindykatora.pl/oddalenie-powodztwa-a-przerwanie-biegu-przedawnienia/ i przyszło mi na myśl podobne pytanie to znaczy, czy zwrot pozwu przerywa bieg przedawnienia? Nie oddalenie tylko zwrot pozwu.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie bowiem z art. 130 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego pismo procesowe (a takim pismem jest też pozew o zapłatę) zwrócone przez sąd wskutek nieusuniętych braków formalnych lub nieuiszczenia opłaty, nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu. Innymi słowy skutek jest taki jak gdyby w ogóle pozew nie został wniesiony czyli bieg przedawnienia roszczenia nie został przerwany.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Zwrot pozwu a przerwanie biegu przedawnienia'

Subscribe to comments with RSS

  1. Nie czekać z wniesieniem pozwu do ostatnich dni przed przedawnieniem. Mnie się zdarzyło przeoczyć awiza z sądowym wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych pozwu i pozew został zwrócony już po przedawnieniu..

    baca

    24 Lut 21 o 21:18

Skomentuj