Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ugoda pozasądowa a przedawnienie

2 komentarze

Pytanie: Czy to prawda, że zawarcie ugody wierzyciela z dłużnikiem u notariusza powoduje obok przerwania biegu przedawnienia to jeszcze wydłużenie okresu przedawnienia do sześciu lat od podpisania takiej notarialnej ugody? Dług jeszcze nie został skierowany do windykacji sądowej, jest to należność związana z prowadzeniem działalności gospodarczej przez obie strony.

Przeczytaj też: Zawezwanie do próby ugodowej

Odpowiedź: Zawarcie pozasądowej ugody powoduje przerwanie biegu przedawnienia czyli bieg przedawnienia rozpoczyna bieg od nowa ale nie wydłuża okresu przedawnienia. Tylko zawarcie ugody w postępowaniu sądowym powoduje wydłużenie biegu przedawnienia (oczywiście wraz z przerwaniem biegu przedawnienia) jak w przypadku zasądzenia roszczenia nakazem zapłaty lub innym wyrokiem (art. 125 § 1 kc).

Przeczytaj też: Uznanie długu a odsetki

A co w przypadku zawarcia pozasądowej ugody co do już przedawnionego długu, czy to powoduje wznowienie biegu przedawnienia?

W tej kwestii polecam Panu zapoznanie się z poradą: Uznanie przedawnionego długu a zrzeczenie się zarzutu przedawnienia

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

13 września, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Ugoda pozasądowa a przedawnienie'

Subscribe to comments with RSS

  1. Tak więc nie ma tu żadnego znaczenia czy ugodę potwierdził notariusz czy została spisana bez potwierdzenia notarialnego?

    mania

    15 wrz 22 o 06:56

  2. Tak, nie ma to żadnego znaczenia w kwestii przedawnienia.

    admin

    15 wrz 22 o 11:39

Skomentuj