Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Powierniczy przelew wierzytelności a cesja

5 komentarzy

Pytanie: Jaka jest różnica prawna pomiędzy powierniczym przelewem wierzytelności a cesją wierzytelności. Wiem, że w tym pierwszym przypadku nie dochodzi do sprzedaży długu i że jest to umowa w celu zlecenia windykacji ale czy cesjonariusz w obydwu tych przypadkach ma takie same prawa przed sądem i innymi instytucjami zwłaszcza przed komornikiem, przed organami ścigania?

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności bez zgody dłużnika

Odpowiedź: Poza tym co Pan wskazał, to mnie nie przychodzi do głowy żadna różnica. Prowadziłem windykację wielu długów na podstawie umowy powierniczego przelewu wierzytelności. Jeżeli cesjonariusz z umowy przelewu powierniczego wierzytelności uzyskał na siebie sądowy tytuł wykonawczy, to komornik nawet nie wie o tym, że to wskutek cesji.

Przeczytaj też: Powierniczy przelew wierzytelności a legitymacja procesowa

Co do postępowania karnego czyli zwłaszcza po zawiadomieniu o wyłudzeniu jakie może wnieść cesjonariusz, to ani w przypadku przelewu powierniczego ani w przypadku faktycznej sprzedaży wierzytelności, cesjonariusz – nabywca nie uzyskuje statusu pokrzywdzonego.

Przeczytaj też: Osoba pokrzywdzona – KPK

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

30 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Powierniczy przelew wierzytelności a cesja'

Subscribe to comments with RSS

 1. W ogóle policja i prokuratura nie lubi windykatorów zgłaszających wyłudzenia czy cokolwiek. Chyba że mają układ z nimi.

  Anonim

  30 gru 20 o 19:06

 2. Kilka spraw zleciłem firmie windykacyjnej która pownosiła zawiadomienia o oszustwach i nic z tego nie było, na dodatek straciłem sporo czasu bo jako potencjalny pokrzywdzony byłem wzywany na komisariat do złożenia zeznań. Bez sensu.

  Marcin

  13 maj 21 o 05:37

 3. Cesja wierzytelności czyli jej sprzedaż powoduje że ewentualnym pokrzywdzonym w sprawie (o ile zaistniało oszustwo) staje się nabywca wierzytelności. Jednakże w przypadku cesji powierniczej czyli w celu windykacji czyli cesji warunkowej, dokonujący cesji wierzyciel pozostaje pokrzywdzonym a nie na przykład firma windykacyjna prowadzaca dla niego windykacje. W tym wypadku bowiem windykator nie kupuje wierzytelności w pełnym znaczeniu tego słowa tzn. nie dokonuje klientowi zapłaty za wierzytelność i nie staje się jej właścicielem w dosłownym rozumieniu tego słowa, choć na podstawie takiej cesji może uzyskać tytuł wykonawczy na swoje nazwisko, na siebie.

  kot

  24 wrz 21 o 17:51

 4. Nie, nabywca długu nie staje się pokrzywdzonym. Zgodnie z art. 49 § 1 KPK (Kodeksu postępowania karnego) pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

  admin

  24 wrz 21 o 18:00

 5. Przestępstwo oszustwa (bo pewnie o takie chodziło pytającemu) ścigane jest z urzędu. Oznacza to że także windykator prowadzący postępowanie windykacyjne, może złożyć zawiadomienie o oszustwie jeśli uważa, że dłużnik np. wyłudził towar, usługę, pieniądze. Jednakże jak zauważył admin, cesjonariusz nie jest prawnie pokrzywdzonym.

  hammer

  25 wrz 21 o 10:33

Skomentuj