Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Powierniczy przelew wierzytelności a cesja

1 komentarz

Pytanie: Jaka jest różnica prawna pomiędzy powierniczym przelewem wierzytelności a cesją wierzytelności. Wiem, że w tym pierwszym przypadku nie dochodzi do sprzedaży długu i że jest to umowa w celu zlecenia windykacji ale czy cesjonariusz w obydwu tych przypadkach ma takie same prawa przed sądem i innymi instytucjami zwłaszcza przed komornikiem, przed organami ścigania?

Odpowiedź: Poza tym co Pan wskazał, to mnie nie przychodzi do głowy żadna różnica. Prowadziłem windykację wielu długów na podstawie umowy powierniczego przelewu wierzytelności. Jeżeli cesjonariusz z umowy przelewu powierniczego wierzytelności uzyskał na siebie sądowy tytuł wykonawczy, to komornik nawet nie wie o tym, że to wskutek cesji. Co do postępowania karnego czyli zwłaszcza po zawiadomieniu o wyłudzeniu jakie może wnieść cesjonariusz, to ani w przypadku przelewu powierniczego ani w przypadku faktycznej sprzedaży wierzytelności, cesjonariusz – nabywca nie uzyskuje statusu pokrzywdzonego.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

30 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Powierniczy przelew wierzytelności a cesja'

Subscribe to comments with RSS

  1. W ogóle policja i prokuratura nie lubi windykatorów zgłaszających wyłudzenia czy cokolwiek. Chyba że mają układ z nimi.

    Anonim

    30 Gru 20 o 19:06

Skomentuj