Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty

4 komentarze

Pytanie: Miałem zaciągniętych kilka pożyczek od osób niebędących firmami. Pożyczek tych nie spłacałem i wchodziły pozwy. Nawet nie odbierałem poczty i awiza wyrzucałem. Dwie sprawy trafiły do komornika, pism od komornika też nie odbierałem. W końcu w jednej sprawie przyszedł do mnie komornik i wpuściłem go. Dowiedziałem się wtedy że działał na wniosek osoby od której nigdy żadnych pieniędzy nie pożyczałem, to jest znany tani kombinator na bakier z prawem, znam go z osiedlowego pubu. Spisałem od komornika sygnaturę akt i tego samego dnia pojechałem do sądu. W aktach była podrobiona umowa pożyczki, podrobiony mój podpis. Na drugi dzień wysłałem do prokuratury powiadomienie o podrobieniu mojego podpisu. Będę wdzięczny Panu za poprowadzenie mnie – podpowiedzenie, jak mam technicznie zastopować bezprawną egzekucję komorniczą, co zrobić? Nakaz zapłaty jest prawomocny już ponad trzy miesiące.

Przeczytaj też: Czy grafolog może się pomylić?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 403 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego można żądać wznowienia postępowania (o zapłatę w Pana przypadku) jeżeli wyrok został oparty na dokumencie podrobionym. Z kolei pkt 2 ww. przepisu umożliwia wznowienie postępowania jeżeli wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.

Podrobienie dokumentu jest przestępstwem zatem moim zdaniem w Pana przypadku zarówno pkt 1 jak i pkt 2 ww. przepisu stosuje się.

Przeczytaj też: Kara za podpisanie się za kogoś za jego zgodą

Zgodnie z art. 407. § 1 Kodeksu postępowania cywilnego skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia. Pan dowiedział się o tym zapoznawszy się z aktami sprawy w sądzie wiec może sąd uzna iż od tego czasu płynie termin trzymiesięczny. Proszę spróbować wnieść skargę.

Przeczytaj też: Nakaz zapłaty wysłany na zły adres i komornik

Jeżeli sąd uzna, że skarga została wniesiona za późno, to pozostaje wykorzystać jako podstawę do wznowienia postępowania wspomniany już art. 403 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi że podstawą do wznowienia postępowania jest wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa. W takim jednak przypadku zgodnie z art. 404 Kodeksu postępowania cywilnego można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym. A zatem trzeba by czekać do prawomocnego skazania tego człowieka za podrobienie dokumentu – umowy pożyczki.

Przeczytaj też: Żądanie zwrotu dłużnikowi bezpodstawnie wyegzekwowanych kwot i kosztów komorniczych

Zgodnie z art. 414. wniesienie skargi o wznowienie nie tamuje wykonania zaskarżonego wyroku. W razie uprawdopodobnienia, że skarżącemu grozi niepowetowana szkoda, sąd może na wniosek strony wstrzymać wykonanie wyroku. Oczywiście zmieniając wyrok sąd na Pana wniosek nakazałby tamtemu zwrot już wyegzekwowanego świadczenia ale domyślam się, że tamten może nie mieć formalnie żadnego majątku na siebie i nic nie uda się od niego ściągnąć z powrotem. Gdyby mógł Pan uprawdopodobnić że tak będzie, to właśnie sąd mógłby na Pana wniosek wstrzymać wykonanie wyroku.

Przeczytaj też: Oszustwo. Obowiązek naprawienia szkody w wyroku karnym

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 listopada, 2020

Komentarze do 'Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jeszcze jest zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu karnym.

  Kacper

  22 cze 21 o 21:10

 2. Ano jest pod warunkiem że sprawca ma majątek uchwytny.

  admin

  22 cze 21 o 22:02

 3. Zanim sąd w sprawie karnej wyda prawomocny wyrok, to roszczenie się przedawni chyba/. Oskarżony na pewno wniesie apelację wiec sprawa karna będzie długo trwała.

  histeryk

  9 wrz 21 o 17:07

 4. W omawianej sytuacji przedawnienie nie jest przeszkodą.

  admin

  9 wrz 21 o 21:49

Skomentuj