Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty

Brak komentarzy

Pytanie: Miałem zaciągniętych kilka pożyczek od osób niebędących firmami. Pożyczek tych nie spłacałem i wchodziły pozwy. Nawet nie odbierałem poczty i awiza wyrzucałem. Dwie sprawy trafiły do komornika, pism od komornika też nie odbierałem. W końcu w jednej sprawie przyszedł do mnie komornik i wpuściłem go. Dowiedziałem się wtedy że działał na wniosek osoby od której nigdy żadnych pieniędzy nie pożyczałem, to jest znany tani kombinator na bakier z prawem, znam go z osiedlowego pubu. Spisałem od komornika sygnaturę akt i tego samego dnia pojechałem do sądu. W aktach była podrobiona umowa pożyczki, podrobiony mój podpis. Na drugi dzień wysłałem do prokuratury powiadomienie o podrobieniu mojego podpisu. Będę wdzięczny Panu za poprowadzenie mnie – podpowiedzenie, jak mam technicznie zastopować bezprawną egzekucję komorniczą, co zrobić? Nakaz zapłaty jest prawomocny już ponad trzy miesiące.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 403 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego można żądać wznowienia postępowania (o zapłatę w Pana przypadku) jeżeli wyrok został oparty na dokumencie podrobionym. Z kolei pkt 2 ww. przepisu umożliwia wznowienie postępowania jeżeli wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.

Podrobienie dokumentu jest przestępstwem zatem moim zdaniem w Pana przypadku zarówno pkt 1 jak i pkt 2 ww. przepisu stosuje się.
Zgodnie z art. 407. § 1 Kodeksu postępowania cywilnego skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia. Pan dowiedział się o tym zapoznawszy się z aktami sprawy w sądzie wiec może sąd uzna iż od tego czasu płynie termin trzymiesięczny. Proszę spróbować wnieść skargę.

Jeżeli sąd uzna, że skarga została wniesiona za późno, to pozostaje wykorzystać jako podstawę do wznowienia postępowania wspomniany już art. 403 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi że podstawą do wznowienia postępowania jest wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa. W takim jednak przypadku zgodnie z art. 404 Kodeksu postępowania cywilnego można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym. A zatem trzeba by czekać do prawomocnego skazania tego człowieka za podrobienie dokumentu – umowy pożyczki.

Zgodnie z art. 414. wniesienie skargi o wznowienie nie tamuje wykonania zaskarżonego wyroku. W razie uprawdopodobnienia, że skarżącemu grozi niepowetowana szkoda, sąd może na wniosek strony wstrzymać wykonanie wyroku. Oczywiście zmieniając wyrok sąd na Pana wniosek nakazałby tamtemu zwrot już wyegzekwowanego świadczenia ale domyślam się, że tamten może nie mieć formalnie żadnego majątku na siebie i nic nie uda się od niego ściągnąć z powrotem. Gdyby mógł Pan uprawdopodobnić że tak będzie, to właśnie sąd mógłby na Pana wniosek wstrzymać wykonanie wyroku.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj