Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Niestawienie się na licytacji a przepadek rękojmi

2 komentarze

Pytanie: Wpłaciłem wadium, zastanawiam się co byłoby gdybym do licytacji nie przystąpił (fizyczna nieobecność). Zakładam, że brak przybicia równa się wadium zwrócone. Ale czy na pewno?

Odpowiedź: Zarówno w egzekucji z ruchomości jak też w egzekucji z nieruchomości wadium czyli dokładniej – rękojmia przepada tylko nabywcy który nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych. I tak też, o przepadku rękojmi w przypadku egzekucji z ruchomości traktuje tylko art. Art. 8671 par. 3 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. O przepadku rękojmi w egzekucji z nieruchomości traktuje natomiast tylko Art. 969 par. Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

Brak innych przepisów w Kodeksie postępowania cywilnego w których mowa o przepadku rękojmi a zatem należy uznać że ma Pan rację, czyli że niestawienie się na licytacji nie powoduje przepadku wpłaconej rękojmi i winna ona zostać po licytacji bezzwłocznie zwrócona takiej osobie.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Niestawienie się na licytacji a przepadek rękojmi'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeżeli niezapłaciłem za wylicytowany samochód z powodu siły wyższej a więc nie z mojej winy, to czy można się od przepadku rękojmi odwołać?

    Dionizy

    12 Lip 21 o 17:23

  2. Jeżeli to faktycznie siła wyższa, to można.

    admin

    13 Lip 21 o 07:23

Skomentuj