Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Niespłacony kredyt a wyjazd za granicę

19 komentarzy

Pytanie: W związku ze zwolnieniem mnie z pracy (nie tylko mnie bo prawie całej załogi) udało mi się załatwić pracę za granicą ale mam w Polsce niespłacony kredyt. Czy w takiej sytuacji coś grozi mi za wyjazd, czy nie zatrzymają mnie na lotnisku albo czy nie zostanie taki wyjazd potraktowany przez bank i prokuraturę jako ucieczka od odpowiedzialności – wyłudzenie i nie zaczną mnie o to ścigać? Po utracie pracy rodzice pomagali mi spłacać ten kredyt ale już nie mają pieniędzy i mam zaległości w spłacie.

Przeczytaj też: Długi a wyjazd za granicę

Odpowiedź: Z powodu niespłaconego kredytu nie zatrzymują na lotnisku chyba, że wydano za wyjeżdżającym list gończy albo gdy ma zakaz opuszczania kraju ale to Pana nie dotyczy.

Jeżeli zaciągając kredyt nie złożył Pan niezgodnego z prawdę oświadczenia, nie podrobił Pan żadnego dokumentu (zwłaszcza zaświadczenia o dochodach), to brak podstaw do zarzucenia Panu wyłudzenia czyli oszustwa. Spłacał Pan kredyt dopóki miał Pan pracę a nawet trochę jeszcze po utracie pracy co tym bardziej świadczy o tym, że nie miał Pan zamiaru oszukać banku. A wyjeżdża Pan za granicę za pracą i nie jest to ucieczka przed odpowiedzialnością.

Przeczytaj też: Czy komornik dowie się o pracy za granicą?

Wskazane jest podjąć na nowo spłacenie kredytu gdy zarobki Panu na to pozwolą oraz poinformowanie banku o wyjeździe w tym celu ale nie jest to konieczne. Jeżeli Pan skieruje kredyt do egzekucji, to zapewne wyłącznie do polskiego komornika a ten może prowadzić egzekucję tylko na terenie Polski – ze składników majątku które dłużnik ma na terenie Polski w tym w instytucjach z siedzibą w Polsce a nie za granicą.

Przeczytaj też: Wyłudzenia kredytów i pożyczek

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 stycznia, 2021

kategoria kredyty

tag

Komentarze do 'Niespłacony kredyt a wyjazd za granicę'

Subscribe to comments with RSS

 1. Podobno są już polscy komornicy mający uprawnienia do egzekucji za granica tzn. w unii europejskiej.

  Anonim

  19 sty 21 o 14:49

 2. Nie, nie ma takich polskich komorników którzy maja licencję na egzekucje za granica. W danym państwie działa komornik z siedzibą w tymże państwie a nie żaden zza granicy.

  admin

  19 sty 21 o 15:20

 3. Pracodawca powiadomił mnie, że moje wynagrodzenie zostaje zajęte przez komornika. Pracę podjąłem miesiąc wcześniej. Przedtem pracowałem 4 lata za granicą. Informacja powyższa bardzo mnie zaskoczyła, ponieważ nie dostałem żadnej informacji wcześniej ani od banku ani od żadnej innej instytucji, że istnieje rzekomy problem. Po moich wnikliwych telefonach, dowiedziałem się, że sprawa zajęcia wynagrodzenia przez komornika dotyczy niespłaconego kredytu konsumpcyjnego w banku. Zostałem postawiony przed faktem dokonanym, gdzie kredyt o którym mowa został spłacony. Jednym z faktów spłacenia, jest, że warunkiem udzielenia kredytu było otwarcie rachunku na koncie bankowym i tym samym zamknięcie tego rachunku było możliwe jedynie po spłacie kredytu, czego też dokonałem, spłaciłem kredyt i zlikwidowałem od razu to konto w roku 2008. Niestety, nie dysponuję już wystarczającą dokumentacją, potwierdzającą spłatę. Nie mam pojęcia co mogę w tej sprawie zrobić, aby nie spłacać ponownie jakiejś części kredytu i odsetek (- nawet nie wiem jakiej części) wraz z kosztami – „procesu, zastępstwa prawnego w egzekucji, wydatki gotówkowe z art. 39 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.” .Według dokumentu wysłanego do mojego pracodawcy. Proszę o pomoc, ewentualnie do kogo się zwrócić o pomoc.

  Ireneusz

  28 sty 21 o 14:03

 4. W Pana sytuacji należałoby skierować do sądu powództwo przeciwegzekucyjne przeciwko bankowi z żądaniem wycofania egzekucji ponieważ kredyt został już spłacony. Jako dowód może Pan podnieść fakt o którym Pan pisze a więc zamknięcie rachunku bankowego ale też przede wszystkim zawnioskować do sądu o przeprowadzenie dowodu z historii operacji na rachunku bankowym kredytodawcy w celu ujawnienia przelewów – spłat kredytu od Pana. W tym celu dobrze byłoby wskazać w jakich z grubsza terminach dokonywał Pan spłat oraz ewentualnie na jaki rachunek. Powództwo przeciwegzekucyjne podlega opłacie w w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Jeżeli Pana dochód jest niski w stosunku do koniecznych wydatków, to może Pan domagać się zwolnienia z opłaty sądowej. Wcześniej proszę wezwać bank do wycofania wniosku egzekucyjnego i zwrócenia Panu przez bank wyegzekwowanych przez komornika kwot łącznie z kosztami komorniczymi które zostały od pana wyegzekwowane.

  admin

  28 sty 21 o 14:29

 5. Podobno trzeba powiadomić bank o nowym adresie tzn. za granicą?

  Sylwek

  16 lip 21 o 14:12

 6. Ustawa tego nie wymaga, powiadomić trzeba komornika, o ile oczywiście już prowadzi egzekucję.

  admin

  16 lip 21 o 14:58

 7. Jak nie powiadomi to grzywny nie otrzyma za granicą będąc.

  Anonim

  21 sie 21 o 20:33

 8. To że przebywa za granicą nie jest przeszkodą do nałożenia nań grzywny przez urzędnika w Polsce. Inna natomiast sprawa to egzekucja takiej grzywny w takiej sytuacji.

  admin

  22 sie 21 o 05:00

 9. Gdy będzie wracał to na lotnisku może czekać go niespodzianka – zamknięcie w areszcie za niezapłaconą grzywnę.

  teo

  23 sie 21 o 07:48

 10. Wiele polskich banków jak nie wszystkie, są z udziałem kapitału zagranicznego i w związku z tym pytanie, czy taki bank nie zaangażuje aby zagranicznego komornika do dłużnika który wyjechał?

  Rumcajs

  18 wrz 21 o 14:37

 11. Najpierw taki bank musiałby się dowiedzieć, gdzie dłużnik mieszka, w którym kraju i w ogóle. Poza tym, jeżeli jest to jakiś relatywnie niewysoki kredyt gotówkowy, to wątpię aby bankowi chciałoby się. Raczej uzyska tytuł wykonawczy (bank albo firma windykacyjna która dług kupi) i ewentualnie spróbuje po latach jeżeli dłużnik wróci. Tak myślę natomiast nie mam żadnych informacji.

  admin

  18 wrz 21 o 14:49

 12. Koszty egzekucji zagranicznej dla wierzyciela z Polski są zniechęcające, mowa o państwach UE.

  Anonim

  21 sty 22 o 08:38

 13. No to jakie to są koszty egzekucji w UE z Polski i czego dokładnie?

  admin

  21 sty 22 o 08:50

 14. Witam dostałem informację o zajęciu komorniczym. Po wielu tel okazało się że jest to dług z 2004r.ja od 2003 r byłem za granicą 9lat temu wróciłem w tamtym r brałem kredyt na 130. 000 nikt mi nic nie powiedział że mam dług. Dzwoniac do windykacji po pesel nie byłem zapisany na liście dłużników dopiero po NIP okazało się że jest to dług z przed 20 lat jak miałem firmę za nie rachunek tel. Chciałem się dogadać z komornikiem on nie chce jest to aż 7500tys dług. Nie miałem żadnych wezwań pism co mogę zrobić.

  hipo

  8 maj 22 o 15:43

 15. Witam, jeżeli ma Pan jakieś dokumenty to proszę przesłać skany. Może jest przedawniony, to jedyna szansa na wstrzymanie egzekucji. W zasadzie istotne jest czy komornik wszczął egzekucji już przedawnionego długu, nie wolno im tego robić obecnie ale warto sprawdzić.

  admin

  8 maj 22 o 16:28

 16. Nakaz zapłaty jest z 2003 roku…

  hipo

  9 maj 22 o 07:56

 17. Skoro nakaz zapłaty jest z 2003 roku, warto sprawdzić, czy już wcześniej była wszczynana egzekucja bo jeżeli nie była, to należność jest przedawniona i należałoby podnieść stosowny zarzut. Trzeba by obejrzeć oryginał nakazu zapłaty będący u komornika albo chociaż obustronną kserokopie. Jeżeli na nakazie zapłaty nie ma adnotacji o wcześniejszej egzekucji, to należność jest przedawniona.

  admin

  9 maj 22 o 09:14

 18. Dzwoniłem do sądu nie ma akt sądowych. Czyli nic nie mogę zrobić?

  hipo

  9 maj 22 o 09:42

 19. Nakaz zapłaty jest u komornika. Oryginał. A wysyłając Panu powiadomienie o wszczęciu egzekucji, komornik powinien dołączyć ksero nakazu.

  admin

  9 maj 22 o 11:10

Skomentuj