Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Niespłacony kredyt a wyjazd za granicę

4 komentarze

Pytanie: W związku ze zwolnieniem mnie z pracy (nie tylko mnie bo prawie całej załogi) udało mi się załatwić pracę za granicą ale mam w Polsce niespłacony kredyt. Czy w takiej sytuacji coś grozi mi za wyjazd, czy nie zatrzymają mnie na lotnisku albo czy nie zostanie taki wyjazd potraktowany przez bank i prokuraturę jako ucieczka od odpowiedzialności – wyłudzenie i nie zaczną mnie o to ścigać? Po utracie pracy rodzice pomagali mi spłacać ten kredyt ale już nie mają pieniędzy i mam zaległości w spłacie.

Odpowiedź: Z powodu niespłaconego kredytu nie zatrzymują na lotnisku chyba, że wydano za wyjeżdżającym list gończy albo gdy ma zakaz opuszczania kraju ale to Pana nie dotyczy.

Jeżeli zaciągając kredyt nie złożył Pan niezgodnego z prawdę oświadczenia, nie podrobił Pan żadnego dokumentu (zwłaszcza zaświadczenia o dochodach), to brak podstaw do zarzucenia panu wyłudzenia czyli oszustwa. Spłacał Pan kredyt dopóki miał Pan pracę a nawet trochę jeszcze po utracie pracy co tym bardziej świadczy o tym, że nie miał Pan zamiaru oszukać banku. A wyjeżdża Pan za granicę za pracą i nie jest to ucieczka przed odpowiedzialnością. Wskazane jest podjąć na nowo spłacenie kredytu gdy zarobki Panu na to pozwolą oraz poinformowanie banku o wyjeździe w tym celu ale nie jest to konieczne. Jeżeli Pan skieruje kredyt do egzekucji, to zapewne wyłącznie do polskiego komornika a ten może prowadzić egzekucję tylko na terenie Polski – ze składników majątku które dłużnik ma na terenie Polski w tym w instytucjach z siedzibą w Polsce a nie za granicą.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 stycznia, 2021

kategoria kredyty

Komentarze do 'Niespłacony kredyt a wyjazd za granicę'

Subscribe to comments with RSS

 1. Podobno są już polscy komornicy mający uprawnienia do egzekucji za granica tzn. w unii europejskiej.

  Anonim

  19 Sty 21 o 14:49

 2. Nie, nie ma takich polskich komorników którzy maja licencję na egzekucje za granica. W danym państwie działa komornik z siedzibą w tymże państwie a nie żaden zza granicy.

  admin

  19 Sty 21 o 15:20

 3. Pracodawca powiadomił mnie, że moje wynagrodzenie zostaje zajęte przez komornika. Pracę podjąłem miesiąc wcześniej. Przedtem pracowałem 4 lata za granicą. Informacja powyższa bardzo mnie zaskoczyła, ponieważ nie dostałem żadnej informacji wcześniej ani od banku ani od żadnej innej instytucji, że istnieje rzekomy problem. Po moich wnikliwych telefonach, dowiedziałem się, że sprawa zajęcia wynagrodzenia przez komornika dotyczy niespłaconego kredytu konsumpcyjnego w banku. Zostałem postawiony przed faktem dokonanym, gdzie kredyt o którym mowa został spłacony. Jednym z faktów spłacenia, jest, że warunkiem udzielenia kredytu było otwarcie rachunku na koncie bankowym i tym samym zamknięcie tego rachunku było możliwe jedynie po spłacie kredytu, czego też dokonałem, spłaciłem kredyt i zlikwidowałem od razu to konto w roku 2008. Niestety, nie dysponuję już wystarczającą dokumentacją, potwierdzającą spłatę. Nie mam pojęcia co mogę w tej sprawie zrobić, aby nie spłacać ponownie jakiejś części kredytu i odsetek (- nawet nie wiem jakiej części) wraz z kosztami – „procesu, zastępstwa prawnego w egzekucji, wydatki gotówkowe z art. 39 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.” .Według dokumentu wysłanego do mojego pracodawcy. Proszę o pomoc, ewentualnie do kogo się zwrócić o pomoc.

  Ireneusz

  28 Sty 21 o 14:03

 4. W Pana sytuacji należałoby skierować do sądu powództwo przeciwegzekucyjne przeciwko bankowi z żądaniem wycofania egzekucji ponieważ kredyt został już spłacony. Jako dowód może Pan podnieść fakt o którym Pan pisze a więc zamknięcie rachunku bankowego ale też przede wszystkim zawnioskować do sądu o przeprowadzenie dowodu z historii operacji na rachunku bankowym kredytodawcy w celu ujawnienia przelewów – spłat kredytu od Pana. W tym celu dobrze byłoby wskazać w jakich z grubsza terminach dokonywał Pan spłat oraz ewentualnie na jaki rachunek. Powództwo przeciwegzekucyjne podlega opłacie w w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Jeżeli Pana dochód jest niski w stosunku do koniecznych wydatków, to może Pan domagać się zwolnienia z opłaty sądowej. Wcześniej proszę wezwać bank do wycofania wniosku egzekucyjnego i zwrócenia Panu przez bank wyegzekwowanych przez komornika kwot łącznie z kosztami komorniczymi które zostały od pana wyegzekwowane.

  admin

  28 Sty 21 o 14:29

Skomentuj