Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Komu lepiej spłacić dług – komornikowi czy wierzycielowi?

3 komentarze

Niejeden dłużnik zastanawia się nad tym, komu lepiej spłacić dług – komornikowi czy wierzycielowi. To pytanie zazwyczaj zadawane jest już w trakcie postępowania egzekucyjnego ale taki dylemat może pojawić się jeszcze zanim wierzyciel wniesie do komornika o egzekucję. I zanim omówię kwestię spłaty już w toku postępowania egzekucyjnego, to najpierw właśnie o tym, czy warto spłacić dług wierzycielowi który już dysponuje tytułem wykonawczym (lub czeka na doręczenie mu tegoż) zanim ten wniesie do komornika o egzekucję.

Przeczytaj też: Jak zapłacić sądowy nakaz zapłaty?

Egzekucja komornicza to dla dłużnika dodatkowe koszty natomiast po wyegzekwowaniu długu komornik pozostawia tytuł wykonawczy w aktach sprawy zatem wierzyciel nie może ponownie wykorzystać tegoż. A jeżeli dłużnik spłaci dług zanim trafi do egzekucji, to były już wierzyciel może wnieść o egzekucję już nieistniejącej bo spłaconej należności. Istnieje przy tym takie ryzyko, że były dłużnik nie zdąży zareagować w porę na zajęcie, to znaczy zanim komornik przekaże byłemu wierzycielowi wyegzekwowaną kwotę. Takie przypadki się zdarzają. I choć wydaje się nierozsądne i nieekonomiczne ze strony dłużnika czekać na egzekucję komorniczą gdy ten ma środki na spłatę, to jednak (mając do czynienia z pewnym pokrojem osób – wierzycieli), warto wziąć taka ewentualność pod uwagę.

Przeczytaj też: Ile dni ma komornik na przekazanie pieniędzy wierzycielowi?

A teraz sytuacja w której już toczy się postępowanie egzekucyjne. Jeżeli w toku postępowania egzekucyjnego dłużnik dokona spłaty bezpośrednio wierzycielowi czyli z pominięciem komornika, to w kwestii wysokości opłaty stosunkowej nic to nie zmieni. Dlatego nawet bezpieczniej spłacać komornikowi a nie wierzycielowi gdyż ten może zatajać przed komornikiem spłaty o dłużnika.

Przeczytaj też: Wstrzymanie się komornika z dokonaniem czynności

Można jednak poprosić wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego aby spłacać mu bezpośrednio. W takim przypadku komornik obciąży wierzyciela 5% opłatą od kwoty pozostającej do wyegzekwowania więc wierzyciel może nie być skory do spełnienia prośby dłużnika i złożenia wniosku o umorzenie egzekucji. Dłużnik może jednak zaproponować, że zapłaci wierzycielowi te 5% którą to kwotą obciąży go komornik i po tym wierzyciel wniesie o umorzenie egzekucji. I wtedy dłużnik zaoszczędzi 5% (gdyż opłata stosunkowa komornicza wynosi 10%).

Przeczytaj też: Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela – koszty

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 kwietnia, 2023

kategoria windykacja

Komentarze do 'Komu lepiej spłacić dług – komornikowi czy wierzycielowi?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Tak jest, to jest ominięcie pełnej opłaty którą dłużnik musi ponieść w przypadku umorzenia wskutek zawarcia porozumienia z wierzycielem na wniosek wierzyciela oczywiście.

  Fader

  14 kw. 23 o 20:42

 2. … bo przepis art. 29 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych brzmi tak:
  W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

  Fader

  15 kw. 23 o 06:56

 3. Bez sensu wobec tego jest czekać na wszczęcie egzekucji, od razu po prawomocności wyroku zwrócić się do wierzyciela, zacząć spłacać.

  Mika

  16 kw. 23 o 14:50

Skomentuj