Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wstrzymanie się komornika z dokonaniem czynności

4 komentarze

Pytanie: Komornik zajął konta bankowe, zajął nieruchomość wpisując w k.w. i Urząd Skarbowy zwrot podatków.
Dowiedziałem się w banku, że mam zajęte konto przez komornika 14/06/2019 r. Tego dnia udałem się do komornika.
W tym dniu wręczył mi wszystkie złączniki, że wszczyna egzekucję i zajęcia spisał protokół. Do protokołu przedstawiłem dowód wpłaty pełnego zobowiązania z odsetkami na dzień 13/06/2019 r. na konto wskazane przez wierzyciela. Wpłata była w dniu 13/06/2019 r. Czyli wpłatę dokonałem 13/06/2019 r. nie wiedząc o tym że komornik wszczyna egzekucję. O czynnościach komorniczych dowiedziałem się 14/06/2019r na pismach komorniczych jest data 11/06/20219 r.
Czy komornik może zabierać mi pieniądze z konta ? skoro całe zobowiązanie mam spłacone dzień wcześniej niż zostałem skutecznie zawiadomiony.
Czy komornik może mnie obciążyć kosztami egzekucyjnymi ? skoro całe zobowiązanie mam spłacone dzień wcześniej niż zostałem skutecznie zawiadomiony.

Przeczytaj też: Niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Odpowiedź: Komornik zapewne nie został poinformowany przez wierzyciela o dokonaniu zapłaty i dlatego wszczął postępowanie egzekucyjne zgodnie z jego wnioskiem.

Zgodnie z art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił. Tutaj ewentualnie można by żądać wstrzymania się z dalszymi czynnościami jak zwłaszcza przekazanie wierzycielowi pieniędzy.

Przeczytaj też: Wierzyciel nie poinformował komornika o spłacie

Jeżeli komornik już je przekazał wierzycielowi, to może Pan zażądać od wierzyciela zwrócenia Panu wyegzekwowanych i przekazanych mu pieniędzy. Jeśli nie zwróci dobrowolnie, to wytoczyć mu pozew o zwrot. Jeżeli komornik dalej będzie prowadził postępowanie egzekucyjne nie otrzymawszy od wierzyciela wniosku o umorzenie, to może Pan wnieść powództwo przeciwegzekucyjne podnosząc, że dług został spłacony bezpośrednio wierzycielowi.

Przeczytaj też: Żądanie zwrotu dłużnikowi bezpodstawnie wyegzekwowanych kwot i kosztów komorniczych

Co do obciążania Pana kosztami egzekucji, to należy zauważyć, że wierzyciel wniosek o wszczęcie egzekucji został złożony zanim Pan spłacił wierzyciela czyli wniosek ten nie był niecelowy – był uprawniony a same zajęcia dokonane zostały też zanim Pan dokonał spłaty na konto bankowe wierzyciela. Według mnie nie ma podstaw do żądania od wierzyciela zwrócenia Panu kosztów egzekucji i od komornika też nie, bo ten jak to się mówi w takich przypadkach, działał w dobrej wierze – nie wiedział, że dług został spłacony, musiał zadziałać zgodnie z wnioskiem wierzyciela.

Przeczytaj też: Spłata długu przed wszczęciem egzekucji

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

28 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Wstrzymanie się komornika z dokonaniem czynności'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jeżeli wierzyciel już otrzyma nienależne pieniądze to na 50% przepadły – nie do odzyskania, nawet w egzekucji komorniczej. A niestety z tego co się dowiadywałem, to niecelowa egzekucja i niezwrócone z tego tytułu pieniądze, to nie jest przestępstwo!

  Szefo

  12 lut 21 o 19:34

 2. To zależy od okoliczności, nie jestem pewny ale chyba gdzieś ktoś miał zarzut prokuratorski za coś takiego.

  Bartek

  22 maj 21 o 05:13

 3. Wstrzymanie się przez komornika z zajęciem to fikcja kodeksowa, prawo swoje a komornik swoje i sąd jest po jego stronie.

  gabriel

  10 lut 22 o 13:19

 4. W dwóch sprawach egzekucyjnych w których byłem wierzycielem komornicy wstrzymali się z czynnościami zgodnie z omawianym przepisem.

  admin

  10 lut 22 o 16:43

Skomentuj