Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Komornik sprzedał rzecz nienależącą do dłużnika

Jeden komentarz

Pytanie: Chodzi mi o przypadek w którym komornik sprzedał rzecz nienależącą do dłużnika. A właściwie o dwa różne przypadki. Pierwszy to ten, w którym właściciel rzeczy pomimo powiadomienia go o zajęciu jego rzeczy przez komornika nie zareagował to znaczy nie wezwał do zwolnienia spod egzekucji oraz nie wniósł powództwa przeciwegzekucyjnego. Rzecz została zlicytowana wskutek czego dług dłużnika zmniejszył się lub całkowicie został spłacony.

Przeczytaj też: Zgoda wierzyciela na zwolnienie spod egzekucji

Czy właścicielowi sprzedanej rzeczy przysługuje w takiej sytuacji roszczenie wobec dłużnika o zapłatę za zlicytowaną rzecz, podstawa prawna: bezpodstawne wzbogacenie się?

A drugi przypadek, to sprzedanie rzeczy przez komornika pomimo, że właściciel do zwolnienia rzeczy i wniósł w terminie powództwo przeciwegzekucyjne ale zanim sąd zajął się pozwem, to odbyła się licytacja na której rzecz została sprzedana. Czy i w stosunku do kogo właściciel sprzedanej rzeczy może mieć roszczenie o zapłatę za rzecz?

Przeczytaj też: Powództwo przeciwegzekucyjne po zakończeniu egzekucji

Odpowiedź: W mojej ocenie w obu przypadkach właściciel sprzedanej rzeczy ma roszczenie wobec dłużnika który władał jego rzeczą i która jako jego rzecz została zlicytowana. Wartością przedmiotu sporu powinna być kwota za jaką rzecz została zlicytowana. Podstawą prawną tak jak pan napisał, bezpodstawne wzbogacenie się dłużnika – art. 405 kodeksu cywilnego stanowiący, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Przeczytaj też: Bezpodstawne wzbogacenie – nakaz zapłaty

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 października, 2022

1 komentarz do 'Komornik sprzedał rzecz nienależącą do dłużnika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeżeli właściciel rzeczy nie wnosi powództwa o jej zwolnienie to moim zdaniem należy przyjąć, że nie jest jej właścicielem tylko dłużnik.

    Witold

    19 paź 22 o 15:55

Skomentuj