Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zgoda komornika na przejęcie sprawy

Jeden komentarz

Pytanie: Czy to prawda, że potrzebna jest zgoda komornika na przejęcie sprawy jeżeli wierzyciel chce zmienić komornika?

Odpowiedź: Tak, to prawda, jak stanowi art. 10 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych, do wniosku wierzyciela o przekazanie sprawy do innego komornika dołącza się pisemną zgodę wskazanego komornika na przejęcie sprawy.

Przeczytaj też: Zmiana komornika w egzekucji alimentów

A jeżeli takiej zgody nie otrzymam, to czy mogę wystąpić do komornika aktualnie prowadzącego egzekucję o umorzenie postępowania egzekucyjnego i po zwróceniu mi tytułu wykonawczego złożyć wniosek egzekucyjny u tego komornika który wcześniej odmówił zgody na przejęcie sprawy? Czy wówczas też może odmówić przyjęcia sprawy?

Może Pan tak postąpić i komornik w takiej sytuacji musi przyjąć sprawę o ile jest komornikiem właściwym miejscowo. Odradzam jednak tę drogę z uwagi na opłatę którą wierzyciel musi z tego tytułu uiścić komornikowi: Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela – koszty.

Wszyscy komornicy działają w oparciu o te same przepisy i z wykorzystaniem tych samych narzędzi; jeżeli jeden komornik jest w sprawie nieskuteczny to prawdopodobnie i inny będzie bezskuteczny co wynika z tego, że dłużnik oficjalnie majątku i dochodów nie posiada. Piszę to po to aby rozważył Pan, czy jest sens zmieniać komornika.

Przeczytaj też: Opieszałość komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 października, 2022

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Zgoda komornika na przejęcie sprawy'

Subscribe to comments with RSS

  1. Gdybym był komornikiem i ktoś się do mnie zwrócił o zgodę na przejęcie sprawy to bym się nie zgodził. Skoro kolega po fachu sobie nie radzi to i ja sobie nie poradzę, szkoda czasu, kolejna sprawa która skończy się umorzeniem.

    Rekon

    17 paź 22 o 17:04

Skomentuj