Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zgoda wierzyciela na zwolnienie spod egzekucji

3 komentarze

Pytanie: W jakiej formie powinna zostać wyrażona zgoda wierzyciela na zwolnienie spod egzekucji zajętej przez komornika rzeczy albo rachunku bankowego lub innej wierzytelności?

Przeczytaj też: Zajęcie ruchomości osoby trzeciej przez komornika

Odpowiedź: Jeżeli zajęty składnik majątku jest własnością dłużnika, to wierzyciel po prostu wnosi do komornika o umorzenie egzekucji do danego składnika majątku. Komornik ma obowiązek uwzględnić wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji – zwolnienie składnika majątku.

Przeczytaj też: Komornik sprzedał rzecz nienależącą do dłużnika

Jeżeli natomiast zajęty składnik majątku jest własnością osoby trzeciej a wierzyciel nie chce wystąpić do komornika o umorzenie egzekucji z tej rzeczy czyli o zwolnienie jej spod egzekucji, to osoba trzecia jako właściciel może wytoczyć przeciwko wierzycielowi egzekwującemu powództwo o zwolnienie rzeczy spod egzekucji czyli powództwo przeciwegzekucyjne.

Przeczytaj też: Pozew o zwolnienie spod egzekucji – wzór

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 lipca, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Zgoda wierzyciela na zwolnienie spod egzekucji'

Subscribe to comments with RSS

 1. A czy nie może być, że wierzyciel napisze i podpisze dłużnikowi zgodę którą dłużnik przekaże komornikowi?

  Anonim

  1 lip 22 o 12:48

 2. Raczej nie, wniosek musi pochodzić bezpośrednio od wierzyciela.

  admin

  1 lip 22 o 13:35

 3. Jeżeli już takie upoważnienie komornik miałby uznać, to musiałoby być poświadczone przez notariusza.

  Wiola

  2 lip 22 o 18:24

Skomentuj