Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wezwanie do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu – wzór

8 komentarzy

Po opublikowaniu porady zatytułowanej Kara umowna za bezumowne korzystanie z lokalu otrzymałem już kilka zapytań o to, jak wygląda wobec tego wzór wezwania do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Może brzmieć na przykład tak:

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

W związku z bezumownym korzystaniem przez Państwa z lokalu pod adresem … od dnia … do dnia … niniejszym na podstawie art. 18 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wzywam do zapłaty odszkodowania w kwocie … stanowiącego równowartość czynszu za ten okres ustalonego w umowie najmu z dnia … Zapłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania, na mój rachunek bankowy: …

W przypadku nieodnotowania pełnej zapłaty w wyżej określonym terminie skieruję dochodzenie tego roszczenia na drogę sądową bez ponownego wzywania do zapłaty.

Podpis

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 lutego, 2021

kategoria windykacja

Komentarze do 'Wezwanie do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu – wzór'

Subscribe to comments with RSS

 1. A czy w przypadku bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego takie wezwanie też jest adekwatne?

  Sylwia

  26 Lut 21 o 20:44

 2. Oczywiście, w przypadku każdej nieruchomości.

  admin

  27 Lut 21 o 04:07

 3. Szkoda pieniędzy na pozew, komornik nic od takich nie ściągnie.

  Anonim

  28 Lut 21 o 17:03

 4. Jeżeli dłużnik jest młody to w przyszłości może się ustatkować w sensie mieć dochody i jakieś mienie z którego komornik będzie mógł skutecznie przeprowadzić egzekucję. Może też otrzymać spadek.

  Warek

  6 Cze 21 o 18:47

 5. Warto uzyskać zasądzenie i takiej należności, w ostateczności można sprzedać taki dług.

  zeus

  20 Lip 21 o 07:51

 6. Tylko za jaką wartość procentową chciałbyś sprzedać dług po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

  admin

  20 Lip 21 o 16:49

 7. Czy takie wysłanie należy wysłać dłużnikowi za potwierdzeniem?

  Kaja

  20 Lip 21 o 14:15

 8. Tak, to znaczy pocztą poleconą jeżeli zamierza Pani złożyć pozew o zapłatę. Jeżeli dłużnik nie odbierze wezwania poczta poleconą a chce Pani aby dowiedział się co Pani od niego że tak powiem, chce, to dodatkowo może Pani wysłać jeszcze pocztą zwykłą.

  admin

  20 Lip 21 o 16:46

Skomentuj