Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kto jest wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

Brak komentarzy

Pytanie: Kto jest wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym w administracji? Dajmy na to, że mam niezapłacone składki ZUS i ta instytucja zleca ich egzekucję urzędowi skarbowemu. kto to jest wierzycielem: ZUS czy po prostu Skarb Państwa czy może urząd skarbowy?

Przeczytaj też: Przedawnienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej

Odpowiedź: W tym przypadki wierzycielem jest ZUS a naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym. Gdyby był Pan zobowiązanym z tytułu podatków, to wierzycielem byłby urząd skarbowy.

Przeczytaj też: Co podlega egzekucji administracyjnej?

Generalnie wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest jest ten organ administracji publicznej lub instytucja – państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna na rzecz którego / której terminowo winno być zapłacone zobowiązanie.

Przeczytaj też: Upomnienie w egzekucji administracyjnej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 grudnia, 2022

Skomentuj