Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Jak przesunąć termin licytacji komorniczej?

7 komentarzy

Pytanie: Zbliża się licytacja komornicza mojego domu. Kombinuje pieniądze żeby spłacić dług przed licytacją ale mogę nie zdążyć. Czy istnieje jakiś sposób na to żeby przesunąć termin licytacji?

Odpowiedź: Formalnie, to może Pan co najwyżej poprosić wierzyciela o to, żeby Panu na piśmie udzielił zwłoki w spłacie długu. Oto bowiem art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że wierzyciel udzielił mu zwłoki.

Przeczytaj też: Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika

I jeszcze inna możliwość wchodzi w grę a mianowicie, jeżeli przykładowo część domu zawaliłaby się albo spaliła 😉 , to mógłby Pan lub wierzyciel zawnioskować o dodatkowy opis i oszacowanie co również opóźniłoby licytację (tym bardziej, że mógłby Pan wówczas zaskarżyć ten przyszły opis i oszacowanie). Oto bowiem art. 951 Kpc stanowi, że jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić dodatkowy opis i oszacowanie; więcej: https://pamietnikwindykatora.pl/wniosek-o-dodatkowe-oszacowanie-nieruchomosci-jako-sposob-na-unikniecie-licytacji/

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Jak przesunąć termin licytacji komorniczej?'

Subscribe to comments with RSS

 1. A czy taki podobny przepis istnieje w odniesieniu do ruchomości?

  Anonim

  7 gru 20 o 13:39

 2. Nie istnieje a poza tym, oszacowania ruchomości zwykle na szybko komornik dokonuje.

  admin

  7 gru 20 o 19:39

 3. Mój dłużnik właśnie poprzez częściowe zawalenie się nieruchomości doprowadził do konieczności ponownego jej oszacowania oczywiście przez biegłego sądowego na co musiałem ponownie wyłożyć pieniądze. Stało się jednak tak jak miałem nadzieję że tak będzie: dłużnik spłacił dług przed licytacją.

  Paweł

  1 wrz 21 o 18:22

 4. A ja mam mieć licytację samochodu, czy w tym przypadku są jakieś inne sposoby obok tych już podanych wcześniej?

  Jacenty

  6 wrz 21 o 14:55

 5. Jest sposób – nie podstawić samochodu na miejsce licytacji. Miałem taką sprawę u komornika, chyba ze trzy razy co najmniej licytacja nie odbyła się ponieważ dłużnik nie podstawił samochodu.

  admin

  6 wrz 21 o 15:09

 6. takie niepodjechanie samochodem na miejsce licytacji chyba uprawnia komornika do odebrania samochodu dłużnikowi i oddania osobie trzeciej pod dozór

  Andrzejek

  6 wrz 21 o 17:20

 7. Wśród przesłanek do zmiany dozoru czyli odebrania dłużnikowi zajętej ruchomości, nie wymienia się akurat takiej sytuacji ale wymienia się utrudnianie zajęcia: https://pamietnikwindykatora.pl/oddanie-ruchomosci-pod-dozor-przez-komornika-zmiana-dozoru/ wiec uważam, że niedostarczenie ruchomości (w tym wypadku pojazdu) na licytację owszem, należałoby uznać za przesłankę do zmiany dozoru nad ruchomością.

  admin

  6 wrz 21 o 18:35

Skomentuj