Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odsetki umowne wyższe niż maksymalne

Jeden komentarz

Pytanie: Ponad dwa lata temu pożyczyłem od znajomego pieniądze, w umowie pożyczki odsetki za zwłokę wynoszą 30% rocznie. Wujek ostatnio powiedział mi, że takie odsetki to lichwa i żebym ich nie spłacał. Termin spłaty całej pożyczki minął pół roku temu, pożyczkodawca wraca na święta zza granicy i zapowiedział, że mnie pozwie o zapłatę. Jak to jest z tymi odsetkami. Nie muszę ich płacić wcale?

Przeczytaj też: Przedawnienie odsetek

Odpowiedź: Takie odsetki umowne istotnie przewyższają odsetki umowne maksymalne na jakie zezwala art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi bowiem, że maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. A stosownie do § 2 tegoż art 481 Kc, odsetki ustawowe za opóźnienie to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. I zgodnie z § 22 tegoż art. 481 Kc, jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie. A zatem pożyczkodawca ma prawo żądać od Pana zapłaty odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczki ale jedynie wyżej określonych odsetek maksymalnych które są (na chwilę obecną) o wiele niższe niż 30% w stosunku rocznym.

Przeczytaj też: Paradoksy odsetkowego przestępstwa lichwy

A jakie są maksymalne odsetki za okres trwania umowy pożyczki? W umowie naszej jest to 20% rocznie, czy to też nie za dużo?

Jak chodzi o odsetki maksymalne za okres trwania umowy pożyczki, to zastosowanie ma art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego też stanowiący, że maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Jednak odsetki ustawowe za okres trwania umowy pożyczki to zgodnie § 2 tegoż art. 359 Kc suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych a zatem są te odsetki ustawowe niższe od ustawowych odsetek za opóźnienie o 2%.

Przeczytaj też: “Odsetki od odsetek” czyli kapitalizacja odsetek w pozwie o zapłatę

Na dzień dzisiejszy czyli 07.12.2020 r. stopa referencyjna NBP wynosi tylko 0,10% i jest najniższa w historii a zatem odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą (0,1+5,5)x2=11,2% a odeski maksymalne za czas trwania umowy wynoszą (0,1+3,5)x2=7,2% czyli zarówno wasze umowne odsetki za opóźnienie jak i odsetki za okres trwania umowy, są za wysokie i należy je obniżyć odpowiednio do wartości obliczonych wyżej.

Przeczytaj też: Odsetki podatkowe w transakcji handlowej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Odsetki umowne wyższe niż maksymalne'

Subscribe to comments with RSS

  1. Ustawa antylichwiarska nie sprawdziła się w rzeczywistości. Niektórzy uważają, że częściowo sprawdziła się, bo faktycznie wyznacza maksimum jak chodzi o oprocentowanie nominalne kredytów i pożyczek. To prawda, wyznacza ale dla chcącego nic trudnego to zwiększyć swój zysk z tytułu pożyczki, nawet prywatny pożyczkobiorca może tego dokonać i nie musi w tym celu rejestrować działalności gospodarczej której przedmiotem jest udzielanie pożyczek. 
    Firmy pożyczkowe, których specjalnością są zwłaszcza kredyty bez BIK omijają ustawę lichwiarską zwiększając koszty pożyczki o prowizję za jej udzielenie oraz ubezpieczenie pożyczki nikomu chyba nie potrzebne, a już na pewno nie pożyczkobiorcy, bo on nic z tego nie ma. Podobno funkcjonuje też gdzieniegdzie dobijanie kosztów polegające na „poręczeniu przez wiarygodny podmiot wskazany przez pożyczkodawcę”. Jednak przecież i banki które są wszak nazywane instytucjami zaufania społecznego stosują takie praktyki; prowizja za udzielenie kredytu i ubezpieczenie kredytu to standard w bankowych kredytach. 
    Natomiast prywatny pożyczkodawca, który chce lichwiarsko zarobić na pożyczce wcale nie musi uciekać się do stosowania takich wyżej wskazanych sztuczek (nawiasem mówiąc otwarte pozostaje pytanie czy prywatny pożyczkodawca ma prawo inkasować prowizję za udzielenie pożyczki i obciążać pożyczkobiorcę ubezpieczeniem?). Jak to załatwiają tacy prywatni lichwiarze? Otóż przekazują pożyczkobiorcy kwotę pożyczki niższą od tej która jest zapisana w umowie pożyczki i którą pożyczkobiorca pokwitował, jakoby taką otrzymał. Znajdujący się w trudnej sytuacji i potrzebujący szybko gotówki pożyczkobiorcy poświadczają coś takiego, gdy nie widzą możliwości otrzymania pożyczki taniej. Później czasem podnoszą stosowny zarzut przed sądem, jak to naprawdę było ale przecież zwykle nie są w stanie udowodnić, że takie zawyżenie faktycznie miało miejsce.

    Dami

    13 cze 21 o 19:19

Skomentuj