Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odsetki umowne wyższe niż maksymalne

Brak komentarzy

Pytanie: Ponad dwa lata temu pożyczyłem od znajomego pieniądze, w umowie pożyczki odsetki za zwłokę wynoszą 30% rocznie. Wujek ostatnio powiedział mi, że takie odsetki to lichwa i żebym ich nie spłacał. Termin spłaty całej pożyczki minął pół roku temu, pożyczkodawca wraca na święta zza granicy i zapowiedział, że mnie pozwie o zapłatę. Jak to jest z tymi odsetkami. Nie muszę ich płacić wcale?

Odpowiedź: Takie odsetki umowne istotnie przewyższają odsetki umowne maksymalne na jakie zezwala art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi bowiem, że maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. A stosownie do § 2 tegoż art 481 Kc, odsetki ustawowe za opóźnienie to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. I zgodnie z § 22 tegoż art. 481 Kc, jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie. A zatem pożyczkodawca ma prawo żądać od Pana zapłaty odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczki ale jedynie wyżej określonych odsetek maksymalnych które są (na chwilę obecną) o wiele niższe niż 30% w stosunku rocznym.

A jakie są maksymalne odsetki za okres trwania umowy pożyczki? W umowie naszej jest to 20% rocznie, czy to też nie za dużo?

Jak chodzi o odsetki maksymalne za okres trwania umowy pożyczki, to zastosowanie ma art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego też stanowiący, że maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Jednak odsetki ustawowe za okres trwania umowy pożyczki to zgodnie § 2 tegoż art. 359 Kc suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych a zatem są te odsetki ustawowe niższe od ustawowych odsetek za opóźnienie o 2%.

Na dzień dzisiejszy czyli 07.12.2020 r. stopa referencyjna NBP wynosi tylko 0,10% i jest najniższa w historii a zatem odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą (0,1+5,5)x2=11,2% a odeski maksymalne za czas trwania umowy wynoszą (0,1+3,5)x2=7,2% czyli zarówno wasze umowne odsetki za opóźnienie jak i odsetki za okres trwania umowy, są za wysokie i należy je obniżyć odpowiednio do wartości obliczonych wyżej.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 grudnia, 2020

kategoria windykacja

Skomentuj