Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja prowadzona przez dwóch komorników

Brak komentarzy

Czy dwóch komorników może w tym samym czasie prowadzić egzekucję przeciwko temu samemu dłużnikowi? Może i to nawet więcej niż dwóch ale pod warunkiem, że nie prowadzą egzekucji z tego samego składnika majątku dłużnika lecz każdy z innego. Jeżeli bowiem nastąpi zbieg egzekucji do tego samego składnika majątku, na przykład do rachunku bankowego, to jeden z komorników przejmie sprawy pozostałych komorników chyba ze akurat na rachunku bankowym jest kwota wystarczająca do pełnego zaspokojenia wszystkich wierzycieli egzekwujących: https://pamietnikwindykatora.pl/zajecie-konta-bankowego-przez-kilku-komornikow/. Jednak w przypadku egzekucji z ruchomości albo nieruchomości tak to nie działa nawet jeżeli jej szacunkowa wartość przewyższa wszystkie roszczenia; jeden z komorników bezwarunkowo przejmie sprawy pozostałych komorników.

Gdy dojdzie do zbiegu egzekucji to wierzyciel egzekucyjny może taki zbieg “odkręcić” jeżeli szybko zadziała – wyśle do komornika wniosek o umorzenie egzekucji ze składnika majątku co do którego nastąpił zbieg egzekucji. Niejeden komornik sam sugeruje wierzycielowi taką możliwość. Ma to sens zwłaszcza wówczas gdy niewiele do tej pory jest z egzekucji ze składnika majątku co do którego nastąpił zbieg egzekucji (na przykład brak środków na koncie bankowym) a jest szans ana skuteczna egzekucje tocząca się z innego składnika majątku który nie został zajęty przez drugiego komornika.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj