Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja hipoteki przymusowej

Jeden komentarz

Pytanie: Kiedyś miałem u komornika sprawę przeciwko spółce z o.o. ale egzekucja była bezskuteczna, w tym z nieruchomości którą ta spółka wciąż posiada. W księdze wieczystej jest hipoteka przymusowa na moją rzecz, są i inne hipoteki ale wartość nieruchomości jest na tyle duża, że chyba odzyskałbym przynajmniej część należności gdyby ta nieruchomość została zlicytowana. Obecnie komornik na wniosek burmistrza przystąpił do ponownej egzekucji z tej nieruchomości, do opisu i oszacowania jej.

Przeczytaj też: Czy hipoteka przymusowa zabezpiecza odsetki?

Upatruję w tym szansę dla siebie ale mam właśnie pytanie, czy ja musze przyłączyć się do tej egzekucji ponownie składając wniosek o wszczęcie egzekucji, czy jednak wystarczy, że jest na nieruchomości moja hipoteka przymusowa? Jeżeli nie jest to konieczne, to wolałbym nie dołączać się do egzekucji żeby znów nie ponosić kosztów zaliczek około chyba 250 złotych które poniosłem w tej sprawie kilka lat temu i przepadły wskutek całkowicie bezskutecznej egzekucji.

Przeczytaj też: Dalszy tytuł wykonawczy – hipoteka przymusowa

Odpowiedź: W sytuacji w której na Pana rzecz ustanowiona jest hipoteka przymusowa, nie musi Pan wnosić o wszczęcie / przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości skoro inny wierzyciel taki wniosek złożył. Zgodnie z art. 1000 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości, w tym właśnie hipoteki. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.

Przeczytaj też: Hipoteka przymusowa na podstawie tytułu wykonawczego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

27 stycznia, 2021

1 komentarz do 'Egzekucja hipoteki przymusowej'

Subscribe to comments with RSS

  1. Komornik nie omieszkałby wezwać tego wierzyciela do uiszczenia zaliczki pod rygorem zwrotu wniosku egzekucyjnego nawet gdy komornik dobrze wie o tym, że dłużnik nie nie posiada, bo niedawno sprawdzał.

    Duda

    21 kw. 21 o 15:06

Skomentuj