Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Dalszy tytuł wykonawczy – hipoteka przymusowa

3 komentarze

Pytanie: Taką mam sytuację, że mam dłużnika który jest właścicielem działki ale w innym województwie niż to w którym on mieszka. Tymczasem komornik w miejscu jego zamieszkania prowadzi egzekucję na moją rzecz ale tej nieruchomości jak Pan wie, nie może zająć a poza tym, ja nie chcę na razie prowadzić z niej egzekucji, chodzi mi tylko o ustanowienie na niej hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jak Pan wie ustanawiana jest na podstawie tytułu wykonawczego a komornik mi tytułu nie chce wypożyczyć, twierdzi że to oznaczałoby umorzenie toczącej się egzekucji i nie ma innej możliwości. Pytanie wobec tego czy mogę taką hipotekę przymusową ustanowić na podstawie odpisu tytułu wykonawczego z sądu albo na podstawie kserokopii uwierzytelnionej notarialnie?

Przeczytaj też: Egzekucja hipoteki przymusowej

Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości to znaczy, do ustanowienia hipoteki przymusowej niezbędny jest oryginał tytułu wykonawczego (w tym tzw. dalszy tytuł wykonawczy o czym więcej niżej) czyli nie odpis ani nie kserokopia uwierzytelniona notarialnie. Art. 109 ust. 1 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa).

Przeczytaj też: Czy hipoteka przymusowa przechodzi na nowego właściciela?

“Na podstawie tego tytułu” a nie na podstawie odpisu czy kserokopii co (czyli że musi to być oryginał tytułu) potwierdził Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 8 grudnia 2005 r. sygn. akt III CZP 101/05. Jest to logiczne ponieważ gdyby na przykład wszczął z wniosku innego wierzyciela egzekucję z nieruchomości na której jest pana hipoteka przymusowa, to pan będzie uczestniczył w podziale środków uzyskany z egzekucji tak jakby Pan też był wierzycielem egzekwującym. a do egzekucji z nieruchomości prowadzonej potrzebny jest oczywiście tytuł wykonawczy w oryginale.

Przeczytaj też: Hipoteka przymusowa na podstawie tytułu wykonawczego

W Pana przypadku zatem, skoro jeden tytuł wykonawczy spoczywa u komornika w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym, do uzyskania zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej niezbędny jest Panu dalszy tytuł wykonawczy (a nie odpis). Musi Pan zatem wystąpić do sądu o wydanie dalszego czyli kolejnego tytułu wykonawczego wskazując na cel – ustanowienie hipoteki przymusowej znajdującej się poza okręgiem sądu przy którym działa komornik prowadzący egzekucję aktualnie.

Przeczytaj też: Wydanie dalszego tytułu wykonawczego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 lutego, 2021

Komentarze do 'Dalszy tytuł wykonawczy – hipoteka przymusowa'

Subscribe to comments with RSS

 1. Przecież Art. 31 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece jasno stanowi, że wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu.

  sTASIO

  18 lut 21 o 10:43

 2. Nie dotyczy hipoteki przymusowej…

  admin

  18 lut 21 o 11:19

 3. Tak jakby sąd wydział ksiąg wieczystych nie mógł skontaktować się i potwierdzić z komornikiem sądowym przecież który urzędnikiem państwowym jest. Wiem że przepisy tego nie przewidują ale powinny.

  jakitaki

  1 paź 21 o 15:02

Skomentuj