Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Jak unieważnić licytację komorniczą ruchomości

7 komentarzy

Niniejszym chciałbym uświadomić wierzycielom, jak dłużnicy mogą doprowadzać (i podobno doprowadzają) do unieważnienia kolejnych licytacji samochodów i innych ruchomości. Opisany sposób zdaje się wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 305 § 1 KK (Kodeksu karnego) wobec czego stanowczo odradzam dłużnikom.

Przeczytaj też: Skarga na zajęcie ruchomości przez komornika

Dłużnik któremu komornik zajął dajmy na to, że pojazd  i wyznaczył licytację, podstawia zaufaną osobę (powiedzmy że kolegę) aby licytowała tak, żeby przebiła wszystkich pozostałych licytantów.Nadchodzi licytacja, dłużnik podstawia na nią samochód (po zajęciu komornik pozostawia zajętą rzecz we władaniu dłużnika aż do licytacji). Kolega licytację wygrywa ale dłużnik zaskarża udzielenie przybicia, bo ma do tego prawo i może w takiej skardze napisać oczywiste bzdury, bo nie ma to tutaj żadnego znaczenia, że skarga zostanie oddalona. Po prostu dłużnik korzysta z uprawnienia jakie daje mu art. 870 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego który mówi, że wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Nie przysługuje taka skarga jedynie na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu.

Przeczytaj też: Ile czasu od zajęcia do licytacji ruchomości?

Opłata od skargi wynosi 50 złotych ale chodzi o to, aby tej opłaty nie uiścić celowo, wtedy sąd wezwie skarżącego do uiszczenia opłaty a czas płynie i o to chodzi. Dlatego też wezwanie z sądu do uiszczenia opłaty od skargi należy odebrać jak najpóźniej czyli tuż przed zwróceniem przesyłki przez pocztę sądowi jako dwukrotnie awizowanej i niepodjętej. Po odebraniu przesyłki na poczcie ostatniego dnia czy też dzień, dwa dni wcześniej, dłużnik wciąż nie opłaca skargi natomiast wnioskuje do sądu o zwolnienie z tej opłaty z uwagi na brak środków. Czas dalej nieubłaganie płynie… I w tym momencie przytaczam brzmienie art. 870 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego, kluczowego dla unieważnienia licytacji: “Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.”

Przeczytaj też: Oddanie ruchomości pod dozór przez komornika; zmiana dozoru

Co to w tej sprawie oznacza? Ano to, co literalnie stoi wyżej a jak ktoś koniecznie chce innymi słowy to wyjaśniam: “zniecierpliwiony” podstawiony licytant który wygrał licytację, odbiera wpłacone na samochód (bądź inną ruchomość) pieniądze rezygnując tym samym z nabycia tego przedmiotu licytacji (pamiętając o zachowaniu terminu określonego wyżej). I tu dochodzimy do art. 870 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z którym gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.

Przeczytaj też: Sprzedaż ruchomości z wolnej ręki przez komornika

Co może zrobić wierzyciel i komornik? Ano nie pozostaje im nic innego jak wyznaczyć kolejną licytację a dłużnik z osobą podstawioną (tą samą lub inną, do wyboru) może ponownie zastosować opisaną sztuczkę i znów ostatecznie okaże się, że licytacja nie doszła do skutku…

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 stycznia, 2021

Komentarze do 'Jak unieważnić licytację komorniczą ruchomości'

Subscribe to comments with RSS

 1. W licytacji nieruchomości nie coś takiego nie jest możliwe?

  Anonim

  15 sty 21 o 18:34

 2. Nie, tylko w licytacji ruchomości.

  admin

  6 lut 21 o 20:48

 3. Fajny sposób i pewny jak wynika z opisu. Wystarczy do tego zaufany pomocnik.

  Padel

  6 lut 21 o 22:23

 4. Czy takim pomagierem w uniknięciu licytacji może być brat dłużnika?

  kulfon

  4 paź 21 o 16:05

 5. Nie, rodzeństwo dłużnika nie może brać udziału w licytacji jak też nie osoby wymienione tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/czy-rodzina-moze-brac-udzial-w-licytacji-komorniczej/

  admin

  4 paź 21 o 16:11

 6. A narzeczona może brać udział w licytacji?

  kulfon

  4 paź 21 o 20:55

 7. Może, proszę przeczytać wskazany wcześniej link do przepisu prawnego, kto nie może brać udziału w licytacji komorniczej.

  admin

  4 paź 21 o 21:40

Skomentuj