Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Użytkowanie wieczyste a komornik

1 komentarz

Pytanie: Czy jest możliwe przeprowadzenie licytacji komorniczej z gruntu oddanego dłużnikowi w użytkowanie wieczyste, czy taki grunt podlega egzekucji? Jest to przecież własność skarbu państwa a nie dłużnika któremu grunt jest oddany na dziewięćdziesiąt dziewięć lat a w niektórych przypadkach tylko na czterdzieści lat. Co w sytuacji gdy ten okres dobiega końca?

Odpowiedź: Tak, można prowadzić egzekucję z użytkowania wieczystego. Stosownie do art. 1004 Kodeksu postępowania cywilnego, do egzekucji z użytkowania wieczystego, stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, to zgodnie z art. 1006 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zajęcie obejmuje użytkowanie wieczyste terenu oraz znajdujący się na nim budynek stanowiący własność wieczystego użytkownika wraz z przynależnościami.

W ciągu pięciu lat przed upływem terminu na jaki zostało ustanowione użytkowanie wieczyste, użytkownik może zawnioskować o przedłużenie tego użytkowania na kolejne 99 / 40 lat. Odmowa przedłużenia użytkowania wieczystego może mieć uzasadnienie tylko w uzasadnionym interesie społecznym, publicznym.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 listopada, 2020

1 komentarz do 'Użytkowanie wieczyste a komornik'

Subscribe to comments with RSS

  1. A ja z takim pytaniem – czy jest możliwa odmowa przedłużenia użytkowania wieczystego z powodu użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem nieruchomości?

    Wraży Syn

    22 Lis 20 o 08:51

Skomentuj