Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wyjawienie majątku w egzekucji administracyjnej

3 komentarze

Pytanie: Czy w egzekucji prowadzonej przez komornika skarbowego też funkcjonuje coś podobnego do złożenia wykazu majątku albo wyjawienia majątku jak w egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego?

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna z rachunku bankowego

Odpowiedź: W postępowaniu egzekucyjnym w administracji zgodnie z art. 37b Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny lub wierzyciel wzywa zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu. Oświadczenie składa się pisemnie (korespondencyjnie) lub ustnie do protokołu, po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przeczytaj też: Obrona przed egzekucją administracyjną

Jak chodzi zaś o sądowe wyjawienie majątku, to też takowe funkcjonuje w egzekucji administracyjnej. Zgodnie z art. 71 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jeżeli egzekucja jest bezskuteczna, organ egzekucyjny lub wierzyciel może zwrócić się do sądu o nakazanie zobowiązanemu wyjawienia majątku, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Wyjawienia majątku można żądać też przed wszczęciem egzekucji administracyjnej lub w toku tej egzekucji, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że egzekwowana należność pieniężna nie będzie mogła być zaspokojona ze znanego majątku zobowiązanego ani też z jego wynagrodzenia za pracę lub z przypadających mu okresowo świadczeń za okres 6 miesięcy.

Przeczytaj też: Wykaz majątku a wyjawienie majątku

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Wyjawienie majątku w egzekucji administracyjnej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jak to rozumieć, to na końcu, że jeżeli sądząc po dłużnika dochodach w ciągu sześciu miesięcy wierzyciel nie zostanie w pełni zaspokojony, to można wtedy wnosić o wyjawienie majątku?

  Anonim

  16 lut 21 o 19:38

 2. Tak ja to (też) rozumiem.

  admin

  16 lut 21 o 20:39

 3. Mnie ZUS pocztą wezwał do wyjawienia majątku cztery lata temu, odpisałem że posiadam 1/2 domu i do tej pory się tym nie zainteresowali a egzekucja cały czas bezskuteczna.

  grasant

  13 sie 21 o 08:32

Skomentuj