Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja administracyjna z nieruchomości

3 komentarze

Pytanie: Czy zajęcie i w ogóle egzekucja administracyjna z nieruchomości odbywa się tak samo jak egzekucja sądowa z nieruchomości?

Odpowiedź: Odbywa się podobnie ale są pewne różnice. Opisuje poniżej w skrócie jak to się odbywa.

Przeczytaj też: Czy ZUS może prowadzić egzekucję z nieruchomości?

Organ egzekucyjny zajmuje nieruchomość wzywając dłużnika do zapłaty długu w terminie 14 pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości. Równocześnie organ egzekucyjny kieruje do wydziału ksiąg wieczystych sądu wniosek o uczynienie wzmianki o wszczęciu egzekucji. Po bezskutecznym upływie owych 14 dni danych dłużnikowi na zapłatę długu, następuje opis i oszacowanie nieruchomości. Dokonuje tego rzeczoznawca majątkowy. Każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego z nieruchomości przysługuje prawo wniesienia zarzutów do opisu i oszacowania, w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania. Sprzedaż zajętej nieruchomości odbywa się w drodze publicznej licytacji. Licytant musi wnieść wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania nieruchomości. Cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi 75% kwoty oszacowania a na drugiej licytacji 70% kwoty oszacowania. Po drugiej bezskutecznej licytacji wierzyciel (za wyjątkiem urzędu skarbowego) ma prawo przejąć nieruchomość na własność za kwotę nie niższą jak 70% kwoty oszacowania. Jeżeli nie zostanie przejęta przez wierzyciela na własność, wyznaczana jest trzecia licytacja z ceną wywoławczą wynoszącą 65% koty oszacowania. Za taką też cenę wierzyciel może przejąć nieruchomość na własność po owej trzeciej bezskutecznej licytacji. Jeżeli nie przejmie, to następuje uchylenie zajęcia nieruchomości a ponowną egzekucję z niej można wszcząć dopiero po roku.

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna z majątku wspólnego małżonków

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Egzekucja administracyjna z nieruchomości'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jakie koszty musi ponieść wierzyciel w egzekucji administracyjne z nieruchomości, czy są porównywalne do tych ponoszonych w egzekucji komorniczej?

  Anonim

  13 sty 21 o 21:50

 2. Nigdy nie miałem sprawy w której prowadzono administracyjną egzekucję z nieruchomości ale w przedmiocie zaliczek wymaganych na ten cel od wierzyciela należy przytoczyć następujące przepisu Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

  Art. 110 § 4. Wierzyciel finansujący wpłaca zaliczkę do organu egzekucyjnego sukcesywnie, w miarę podejmowania przez ten organ kolejnych czynności egzekucyjnych. Wysokość poszczególnych wpłat zaliczki określa organ egzekucyjny na podstawie przewidywanych wydatków (…)

  Art. 110 § 5. Łączna kwota zaliczki należna od jednego wierzyciela finansującego nie może być większa niż 5 % egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie i nie większa niż 11 400 zł, z tym że kwotę odsetek przyjmuje się na dzień ustalenia pierwszej zaliczki.

  admin

  14 sty 21 o 08:41

 3. Spokojnie, urzędy skarbowe generalnie nie są chętne do egzekucji z nieruchomości, nie mam pojęcie dlaczego, przecież korzystają z pierwszeństwa jako wierzyciel będący skarbem państwa.

  Nowy

  18 sie 21 o 14:58

Skomentuj