Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy windykacja przerywa bieg przedawnienia?

3 komentarze

Pytanie: Czy oddanie sprawy do windykacji firmie windykacyjnej przerywa bieg przedawnienia roszczenia?

Przeczytaj też: Czy wezwanie do zapłaty przerywa bieg przedawnienia?

Odpowiedź: Samo to tylko, że firma windykacyjna przyjmie wierzytelność do windykacji, nie przerywa biegu przedawnienia. Przypadki w których dochodzi do przerwania biegu przedawnienia, wyszczególnione są w art. 123 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.

Przeczytaj też: Umorzenie egzekucji komorniczej a przedawnienie

Jeżeli zatem firma windykacyjna wniesie do sądu pozew o zapłatę albo wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji albo uzyska od dłużnika uznanie długu, to tym samym owszem, dojdzie do przerwania biegu przedawnienia roszczenia. Mediacja natomiast która przerywa bieg przedawnienia, to nie rozmowa windykatora z dłużnikiem ale mediacja w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego: art. 1831 – 186 Kc.

Przeczytaj też: Zawezwanie do próby ugodowej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Czy windykacja przerywa bieg przedawnienia?'

Subscribe to comments with RSS

 1. A jeżeli w rozmowie z windykatorem dłużnik uzna swój dług, nie pisemnie lecz w rozmowie która windykator nagra?

  Jakub Szela

  5 lut 21 o 18:19

 2. Tak, taka rozmowa może być dowodem w postępowaniu sądowym o zapłatę.

  admin

  5 lut 21 o 19:07

 3. Rozmowa może być dowodem jeżeli sąd taki dowód dopuści. Jednak problemem będzie zakwestionowanie jej autentyczności przez pozwanego. Na ekspertyzę foniczną trzeba bardzo długo czekać.

  Benedykt

  30 mar 22 o 18:24

Skomentuj