Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Umorzenie egzekucji komorniczej a przedawnienie

Brak komentarzy

Pytanie: Jak wygląda sprawa przedawnienia długu w momencie umorzenia egzekucji komorniczej? Wiem, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczenia a co w momencie umorzenia egzekucji, czy od tego momentu przedawnienie biegnie od zera czy może tak jakby w ogóle nie doszło do przerwania biegu przedawnienia?

Odpowiedź: To zależy od tego, jaka była przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego. jedynie bowiem umorzenie egzekucji z powodu jej bezskuteczności czyli na podstawie art. 824 ust. 3) Kodeksu postępowania cywilnego powoduje, że po umorzeniu przedawnienie zaczyna biec od nowa czyli jak pan to określił “biegnie od zera”.

Jeżeli natomiast komornik umorzy postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela (przy okazji, uwaga na koszty w takiej sytuacji!: https://pamietnikwindykatora.pl/umorzenie-egzekucji-z-urzedu-z-powodu-bezczynnosci-wierzyciela-koszty/) albo z powodu bezczynności wierzyciela czyli na podstawie art. 824 ust. 4) Kodeksu postępowania cywilnego a więc wówczas gdy w wierzyciel ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania, to powstaje inna sytuacja. Otóż w tych przypadkach jak chodzi o aspekt przedawnienia jest tak, jakby postępowania egzekucyjnego wcale nie było czyli przedawnienie biegło przez cały czas toczącej się egzekucji. Może więc okazać się, jeżeli egzekucja toczyła się latami i/labo wierzyciel skierował do egzekucji roszczenie bliskie przedawnieniu, że po umorzeniu to roszczenie jest już przedawnione.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj