Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Umorzenie egzekucji komorniczej a przedawnienie

5 komentarzy

Pytanie: Jak wygląda sprawa przedawnienia długu w momencie umorzenia egzekucji komorniczej? Wiem, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczenia a co w momencie umorzenia egzekucji, czy od tego momentu przedawnienie biegnie od zera czy może tak jakby w ogóle nie doszło do przerwania biegu przedawnienia?

Przeczytaj też: Kiedy zajęcie komornicze ulega przedawnieniu?

Odpowiedź: To zależy od tego, jaka była przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jedynie bowiem umorzenie egzekucji z powodu jej bezskuteczności czyli na podstawie art. 824 ust. 3) Kodeksu postępowania cywilnego powoduje, że po umorzeniu przedawnienie zaczyna biec od nowa czyli jak pan to określił “biegnie od zera”.

Przeczytaj też: Zwrot wniosku egzekucyjnego a przerwanie biegu przedawnienia

Jeżeli natomiast komornik umorzy postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela (przy okazji, uwaga na koszty w takiej sytuacji!: https://pamietnikwindykatora.pl/umorzenie-egzekucji-z-urzedu-z-powodu-bezczynnosci-wierzyciela-koszty/) albo z powodu bezczynności wierzyciela czyli na podstawie art. 824 ust. 4) Kodeksu postępowania cywilnego a więc wówczas gdy w wierzyciel ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania, to powstaje inna sytuacja. Otóż w tych przypadkach jak chodzi o aspekt przedawnienia jest tak, jakby postępowania egzekucyjnego wcale nie było czyli przedawnienie biegło przez cały czas toczącej się egzekucji. Może więc okazać się, jeżeli egzekucja toczyła się latami i/labo wierzyciel skierował do egzekucji roszczenie bliskie przedawnieniu, że po umorzeniu to roszczenie jest już przedawnione.

Przeczytaj też: Przedawnienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 grudnia, 2020

Komentarze do 'Umorzenie egzekucji komorniczej a przedawnienie'

Subscribe to comments with RSS

 1. Mam niespłaconą prywatną pożyczkę na którą wierzyciel uzyskał wyrok i sprawą zajmuje się teraz komornik. Ponieważ nie ma jak ściągnąć ze mnie tych pieniędzy bo ja nie pracuję i mieszkam z rodzicami, przeto wiem od pracownika kancelarii komorniczej że nastąpi umorzenie egzekucji. Pytanie z mojej strony – czy takie umorzenie egzekucji jest równoznaczne z umorzeniem mi tego długu? I jeszcze jedno pytanie – jeżeli dług nie ulega umorzeniu to po jakim czasie komornik może ponownie ściągać ten dług i kiedy się on przedawni?

  Daria

  15 maj 21 o 00:17

 2. Umorzenie egzekucji czyli umorzenie postępowaniu egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności nie jest równoznaczne z umorzeniem długu. Dług pozostanie a jeżeli w umowie pożyczki i na wyroku widnieją odsetki za zwłokę, to każdego dnia narastają one powiększając kwotę długu. Jeżeli wierzyciel zechce to po umorzeniu egzekucji i zwróceniu mu przez komornika tytułu wykonawczego, może choćby tego samego dnia ponownie złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Jedynie wierzyciel może umorzyć Pani dług stwierdzony tytułem wykonawczym lub umorzyć jego część w formie ugody.

  Co do przedawnienia, to roszczenie stwierdzone tytułem wykonawczym przedawni się dopiero po sześciu latach. Jednak za każdym razem gdy zostaje wszczęta egzekucja, bieg przedawnienia ulega przerwaniu i zaczyna biec od początku, czyli jeśli co pewien czas wierzyciel będzie kierował wniosek egzekucyjny do komornika, to roszczenie nigdy się nie przedawni. Jeżeli ma Pani zamiar kiedyś podjąć legalną prace, mieć jakieś oficjalne składniki majątku, to warto już teraz dogadać się z wierzycielem i choćby w ratach zacząć spłacać pożyczkę aby po latach nie zostać niemile zaskoczona wszczęciem przeciwko Pani egzekucji pożyczki sprzed lat, gdzie odsetki są np. bliskie należności głównej. Co prawda, to odsetki narosłe po wyroku przedawniają się z upływem trzech lat ale jeżeli wierzyciel będzie wnosił z odpowiednią częstotliwością o egzekucję, to i one nigdy nie ulegną przedawnieniu.

  admin

  15 maj 21 o 04:22

 3. Taka sytuacja. Wierzyciel wnosi o egzekucję z nieruchomości dłużnika, komornik wszczyna egzekucję i po jakimś czasie wzywa wierzyciela do wpłacenia zaliczki na dokonanie niezbędnego do dalszej egzekucji opisu i oszacowania nieruchomości. Wierzyciel nie wpłaca zaliczki, komornik umarza egzekucję z powodu bezczynności wierzyciela i to nie tylko z nieruchomości lecz w ogóle i wzywa wierzyciela do zapłaty 5% od istniejącego długu. Czy gdyby wierzyciel w ogóle nie wniósł o egzekucję z nieruchomości i nie byłaby z niej wszczęta (mimo ze komornik poinformował wierzyciela, że dłużnik ma tą nieruchomość), to czy po umorzeniu też wezwałby wierzyciela do zapłaty tych 5% ?

  Łuki

  24 mar 22 o 11:19

 4. Nie, w przypadku niewszczęcia egzekucji do jakiegoś składnika majątku dłużnika i wobec umorzenia egzekucji jako bezskutecznej w ogóle, komornik nie ma prawa obciążyć wierzyciela tą opłatą; to nie jest bezczynność w rozumieniu art. 824 § 1 punkt 4.

  admin

  24 mar 22 o 13:57

 5. Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela nie powinno powodować, że przedawnienie nie zostało przerwane. To znaczy wiem, że to powoduje ale nie powinno. Bezczynność wierzyciela owszem, rozumiem ale umorzenie egzekucji prowadzonej przez nieudolnego, nieskutecznego komornika kiedy wierzyciel ma inną opcję windykacji, nie powinno.

  Jaromi

  15 mar 23 o 11:42

Skomentuj