Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy wierzyciel może zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

2 komentarze

Pytanie: Czy nasza firma jako wierzyciel osoby będącej konsumentem ma prawo zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu jego upadłości? Mamy negatywne doświadczenia z przeszłości w upadłościach przedsiębiorców, w żadnym przypadku nie odzyskaliśmy choć złotówki. Obecnie działamy wyłącznie na rynku osób fizycznych, czy wierzyciel może zaskarżyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Przeczytaj też: Kto to jest konsument?

Odpowiedź: Wierzyciel dowiaduje się o ogłoszeniu upadłości konsumenta dopiero po fakcie jej ogłoszenia przez sąd chyba, że sam dłużnik poinformuje go wcześniej o zamiarze ale nawet wtedy wierzycielowi nie przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Przeczytaj też: Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Jedyne co może wierzyciel zrobić, to zawnioskować o umorzenie postępowania upadłościowego (nie mylić z umorzeniem długów!) na podstawie art. 49110 ust. 2 Prawa upadłościowego który to przepis stanowi, że jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków (w tym nie wykonując zatwierdzonego planu spłaty wierzycieli), sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela umarza postępowanie. Jeśli dojdzie do umorzenia postępowania upadłościowego to jest sytuacja taka, jakby w ogóle nie została upadłość ogłoszona.

Przeczytaj też: Upadłość konsumencka a brak majątku

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Czy wierzyciel może zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Czy ten przepis o umorzeniu postępowania upadłościowego na wniosek wierzyciela ma też zastosowanie w upadłości przedsiębiorcy czy tylko konsumenta?

    jarek

    8 lut 21 o 16:58

  2. Z tego co widzę, to ten przepis czyli art. 49110 Prawa upadłościowego dotyczy wyłącznie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

    admin

    8 lut 21 o 17:30

Skomentuj