Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nabycie a przyjęcie spadku

Brak komentarzy

Pytanie: Zapoznałam się z poradą udzieloną tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/egzekucja-ze-spadku/ i mam pytanie. Czy nabycie i przyjęcie spadku to to samo? Jak to możliwe, że egzekucja ze spadku z klauzulą wykonalności przeciwko spadkobiercy jest możliwa jeszcze przed przyjęciem przez niego spadku którego nawiasem mówiąc, przyjąć nie musi?

Odpowiedź: Nabycie spadku nie jest tożsame z przyjęciem spadku. Już z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa prawa do spadku ale nie musi tegoż spadku przyjąć – ma sześć miesięcy na odrzucenie spadku. Jeżeli nie odrzuci spadku, to z urzędu przyjmie ten spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

To jaka jest dla wierzyciela różnica w możliwości egzekucji ze spadku przed jego przyjęciem przez spadkobiercę w porównaniu z egzekucją gdy ten spadek spadkobierca już przyjmie?

Różnica jest taka, że jak napisałem w poradzie do której wstawiła Pani odnośnik w pytaniu powyżej, przed przyjęciem spadku możliwa jest egzekucja z samego spadku a po przyjęciu spadku możliwa jest egzekucja z z innych składników majątku spadkobiercy niż składniki przyjęte w spadku. Na czym polega różnica, to wyjaśniłem we wpisie: Ryzyko przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag

Skomentuj