Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Uprawomocnienie się zajęcia ruchomości

4 komentarze

Pytanie: Kiedy następuje uprawomocnienie się zajęcia zajętej przez komornika ruchomości? Chodzi mi o przepis art. 864 KPC, że sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia.

Przeczytaj też: Ile czasu od zajęcia do licytacji ruchomości?

Odpowiedź: Do uprawomocnienia się zajęcia ruchomości dochodzi jeżeli w związku z tym zajęciem nie została wniesiona skarga na czynności komornika. A skargę na czynności komornika wnosi się w terminie tygodniowym od dokonania zajęcia komorniczego jeżeli osoba wnosząca skargę była przy tej czynności zajęcia obecna lub została wcześniej zawiadomiona o terminie w którym czynność zajęcia ma zostać dokonana. A w braku zawiadomienia − w terminie tygodniowym od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego dokonaniu zajęcia.

Przeczytaj też: Jak uniknąć zajęcia ruchomości przez komornika?

Najczęściej, jak można się domyślić, skarżącym jest dłużnik który jest obecny podczas zajęcia. Komornik czeka zatem tydzień plus kilka dni (czas doręczenia przesyłki pocztowej) i jeżeli nie otrzyma skargi na swoją czynność, to zajęcie staje się prawomocne i od tego terminu musi minąć dwa tygodnie żeby mógł sprzedać zajętą ruchomość.

Przeczytaj też: Jak unieważnić licytację komorniczą ruchomości

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 lutego, 2021

Komentarze do 'Uprawomocnienie się zajęcia ruchomości'

Subscribe to comments with RSS

 1. “A w braku zawiadomienia − w terminie tygodniowym od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego dokonaniu zajęcia.” Komornik wobec tego powinien w nieskończoność czekać jeżeli dłużnik nie był obecny przy zajęciu.

  Zenek

  9 lut 21 o 05:08

 2. Jeżeli nie był obecny to zostaje powiadomiony pisemnie.

  admin

  9 lut 21 o 07:17

 3. Ile trwa rozpatrzenie skargi na czynności komornika? Chodzi mi szczerze ile można nią przedłużyć odebranie dłużnikowi samochodu.

  Dorota

  16 sie 21 o 19:47

 4. Zgodnie z art. 7672 Kpc sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu.

  admin

  17 sie 21 o 06:59

Skomentuj