Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Uprawomocnienie się zajęcia ruchomości

4 komentarze

Pytanie: Kiedy następuje uprawomocnienie się zajęcia zajętej przez komornika ruchomości? Chodzi mi o przepis art. 864 KPC, że sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia.

Odpowiedź: Do uprawomocnienia się zajęcia ruchomości dochodzi jeżeli w związku z tym zajęciem nie została wniesiona skarga na czynności komornika. A skargę na czynności komornika wnosi się w terminie tygodniowym od dokonania zajęcia komorniczego jeżeli osoba wnosząca skargę była przy tej czynności zajęcia obecna lub została wcześniej zawiadomiona o terminie w którym czynność zajęcia ma zostać dokonana. A w braku zawiadomienia − w terminie tygodniowym od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego dokonaniu zajęcia.

Najczęściej, jak można się domyślić, skarżącym jest dłużnik który jest obecny podczas zajęcia. Komornik czeka zatem tydzień plus kilka dni (czas doręczenia przesyłki pocztowej) i jeżeli nie otrzyma skargi na swoją czynność, to zajęcie staje się prawomocne i od tego terminu musi minąć dwa tygodnie żeby mógł sprzedać zajętą ruchomość.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 lutego, 2021

Komentarze do 'Uprawomocnienie się zajęcia ruchomości'

Subscribe to comments with RSS

 1. “A w braku zawiadomienia − w terminie tygodniowym od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego dokonaniu zajęcia.” Komornik wobec tego powinien w nieskończoność czekać jeżeli dłużnik nie był obecny przy zajęciu.

  Zenek

  9 lut 21 o 05:08

 2. Jeżeli nie był obecny to zostaje powiadomiony pisemnie.

  admin

  9 lut 21 o 07:17

 3. Ile trwa rozpatrzenie skargi na czynności komornika? Chodzi mi szczerze ile można nią przedłużyć odebranie dłużnikowi samochodu.

  Dorota

  16 sie 21 o 19:47

 4. Zgodnie z art. 7672 Kpc sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu.

  admin

  17 sie 21 o 06:59

Skomentuj