Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy komornik doręcza dłużnikowi kopię wniosku o wszczęcie egzekucji?

4 komentarze

Pytanie: Odebrałem właśnie prawomocny wyrok o zapłatę, wybrałem komornika i zamierzam złożyć doń wniosek o wszczęcie egzekucji. I tu moje pytanie a mianowicie, czy komornik doręcza dłużnikowi kopię wniosku o wszczęcie egzekucji? Chcę w tym wniosku wskazać majątek dłużnika ale jeżeli komornik wyśle mu wraz z kopią wyroku kopię tego wniosku, to dłużnik może ten majątek usunąć.

Przeczytaj też: Wniosek o wszczęcie egzekucji – wzór

Odpowiedź: Nie, komornik nie doręcza dłużnikowi kopii wniosku o wszczęcie egzekucji. Doręcza mu tylko kopię a dokładniej kserokopię tytułu wykonawczego i to wszystko.

A odpis zajęcia?

Odpis zajęcia owszem, doręcza a o jakie konkretnie składniki majątku Panu chodzi?

Przeczytaj też: Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji?

Na przykład konto bankowe w jednym z banków spółdzielczych.

Tak, komornik ma obowiązek wysłać dłużnikowi odpis zajęcia konta bankowego ale zanim dłużnik je otrzyma, to konto powinno być już zajęte ponieważ odpis zajęcia wysyła dłużnikowi za pośrednictwem Poczty Polskiej a zajęcie do banku drogą elektroniczną: Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego przez komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 stycznia, 2023

Komentarze do 'Czy komornik doręcza dłużnikowi kopię wniosku o wszczęcie egzekucji?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Informacja o koncie spółdzielczym może być cenna, bo chociaż wszystkie banki spółdzielcze należą do Ognivo przez który to system komornicy wyławiają konta, to jednak standardowo nie wysyłają oni zapytań do banków spółdzielczych, tylko do banków komercyjnych.

  Robert

  5 sty 23 o 20:38

 2. Jeżeli wierzyciel wie o koncie spółdzielczym dłużnika to dłużnik raczej też wie o tym, że wierzyciel wie. I wyzeruje stan konta przed egzekucją.

  Gaweł

  6 sty 23 o 08:01

 3. Czy komornik jest zobowiązany prawnie, lub na wniosek dłużnika natychmiast po otrzymaniu od wierzyciela jakichkolwiek wniosków, pism w sprawie, informować go o ich wpłynięciu lub też natychmiast przesyłać mu te wnioski lub pisma?

  Derek

  29 sty 23 o 09:14

 4. Nie tylko nie ma takiego obowiązku ale i takiego prawa nie ma.

  admin

  29 sty 23 o 10:53

Skomentuj